Maaseudun ja kaupungin välinen vuoropuhelu -webinaari

Maaseudun Sivistysliitto, Osallisuus, Verkko, Webinaari, Järjestötoimijoille, Kunnille, Kylille, Vaikuttajille, Yhteisötoimijoille

Vuoropuhelulla parempaa päätöksentekoa

Webinaarin teemana on maaseudun ja kaupungin välinen yhteys ja vuoropuhelu erityisesti päätöksenteon näkökulmasta. Vieraina Aleksi Koivisto Suomen kylät ry:stä ja erikoistutkija Olli Voutilainen Luonnonvarakeskuksesta.


Aleksi Koivisto Suomen kylistä kertoo maakuntakeskusten otteesta kehittää maaseutualueita. Monipaikkaisessa Suomessa tarvitaan uusia käytänteitä, joilla kehitetään maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta. Näin on toimittu esimerkiksi Kuopiossa.


Päätökset vaikuttavat eri alueilla eri tavalla. Siksi on tärkeää, että päätösten alueelliset ja maaseutuvaikutukset tunnistetaan hyvissä ajoin niiden valmisteluvaiheessa. Maaseutuvaikutusten arviointi on päätöksenteon ja sen valmistelun avuksi kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja ehkäistä tai vähentää kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa myönteisiä. Sen avulla edistetään eri alueiden tasa-arvoa.

Maaseutuvaikutusten arvioinnista on kertomassa Olli Voutilainen LUKE:sta.

Ota yhteyttä