#Osallisuuskahvit huhtikuussa

Osallisuus, Verkko, Webinaari, Järjestötoimijoille, Kunnille, Kylille, Vaikuttajille, Yhteisötoimijoille

Huhtikuun #osallisuuskahvien aiheena on kokonaisturvallisuus

Koettu turvallisuus on tärkeä osa hyvinvointia. Hyvän elämän eväisiin kuuluu mahdollisuus toimia myönteisessä ilmapiirissä, mahdollisuudesta luottaa toisiin ja mahdollisuudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin.

Kriisit nostavat huolta ja vaikuttavat myös yhteisöihin ja yksittäisiin ihmisiin. #Osallisuuskahveilla pohditaan turvallisuutta osallisuustyön näkökulmasta. Aiheina on mm. yhteisvastuu, arjen turva ja kyläturvallisuus.

Kahvivieraat:
Pelastusylitarkastaja Jari Lepistön työ sisäministeriössä liittyy mm. yksilön resilienssiin eli kriisinsietokykyyn, onnettomuuksien ehkäisyyn, sopimuspalokuntatoimintaan ja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuteen.

Yhteisöpedagogi Eeva Kröger työskentelee Pohjois-Karjalan Sydänpiirin Kylän Syke -hankkeessa, jonka puitteissa kehitetään organisoitua vapaaehtoistoimintaa osaksi eri toimijoiden yhteistä verkostoa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Katso lisää täältä: https://sydan.fi/pohjoiskarjala/hankkeet/kaynnissaolevathankkeet/

Ota yhteyttä