Järjestöviestinnän koulutus

Koulutus ja kehittäminen, Järjestökehittäminen, Koulutus, Järjestötoimijoille

Jokainen yhdistyksen jäsen on omalta osaltaan myös yhdistyksen
tiedotusvastaava ja käyntikortti
. Mitä pienempi yhdistys ja mitä vähemmän resursseja, sitä isommassa roolissa jäsenten oma henkilökohtainen viestintä on.

Onko aika ajanut ehkä ohi yhdistyksen viestintätapojen vai kaipaako kenties uudet aktiivit lisää ideoita viestinnän kehittämiseen?

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi järjestöviestinnän toimintakenttää erityisesti liitto/piiri- sekä yhdistysnäkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään viestinnän roolia ja merkitystä yhdistystoiminnalle, käydään läpi vaikuttaja- ja mediaviestinnän perusteita sekä käydään lävitse sosiaalisen median hyödyntämistä järjestön näkökulmasta. Lisäksi pohditaan viestinnän eri kohderyhmiä ja heidän odotuksia viestinnän tavoille ja kanaville. Koulutuksessa annetaan lisäksi monia vinkkejä ja ideoita oman yhdistyksen viestinnän kehittämiseen. Lisäksi voidaan tutustua ja ottaa haltuun myös esimerkiksi taitto-ohjelma Canvan ilmaisversio visuaalisemman aineiston tuottamiseksi someen jne. Meiltä voi myös tilata Canvaan soveltuvia valmiita taittomallipohjia järjestön ilmeen mukaisesti, kuten tapahtumamainoksia tai sosiaalisen median julkaisun pohjia.

Toteutus: verkossa tai lähitoteutuksena. Mahdollisuus myös ryhmätyöskentelyyn, kuten pienimuotoisen yhdistyksen viestintästrategiasuunnitelman toteuttaminen.

Kohderyhmä: liitto- tai yhdistystason viestinnästä vastaavat tai vapaa-ehtoiset viestinnästä kiinnostuneet

Ota yhteyttä

Muista koulutustuki jäsenjärjestöille!