Rauhan ja yhdenvertaisuuden rakentamista sivistyksen nimissä

Maaseudun Sivistysliitto, Yleinen, Blogi

YK:n kansainvälisenä rauhan päivänä 21.9.2022

Vielä elämme lintukodossa. Vaikka ajat ovat haastavat ja epävarmuus kaikkialla maailmassa lisääntyy, on Suomi toistaiseksi kuitenkin varsin rauhallinen paikka asua ja elää. Valtio on nähnyt tärkeäksi elinikäisen oppimisen kehittämisen ja resursoinut aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Uskon, että tällä on ollut merkitystä yhteiskuntarauhaan. Tieto ja taito auttavat arjessa hahmottamaan asiayhteyksiä ja ratkaisuja – oli sitten kysymyksessä ilmastonmuutos, maahanmuutto tai Natoon liittyminen.

Sivistysliitot opintokeskuksineen ovat osa vapaata sivistystyötä ja Maaseudun Sivistysliitto yksi 12 sellaisesta. Järjestöjen oppilaitoksina ja sivistysliittoina olemme ketteriä työssämme. Käytämme jo olemassa olevaa infraa (järjestöjen koulutus- ja kokoontumistilat, museot, teatterit jne.) Menemme sinne missä asiakkaamme ja kumppanimme ovat.

Järjestöjen rooli demokratiassa on tärkeä. Niissä toimivien vapaaehtoisten tulee olla varsin osaavia, jotta he pystyvät ja jaksavat toimia vaativassa tehtävässä. Aina osaamista ei tunnisteta ja tunnusteta ja siksi sivistysjärjestöt työskentelevät asian näkyväksi tekemiseksi juuri nyt.

Järjestötoiminnassa opitaan todella paljon tietoja ja taitoja, jotka hyödyttävät paitsi yhdistystoiminnan kautta yhteiskuntaa, myös vapaaehtoisia muilla elämän aloilla. Tärkeän vapaaehtoistyön muuttaminen julkisesti rahoitettavaksi lisäisi myös kustannuksia todella paljon. Sivistysliittojen opintokeskusten yhdessä järjestöjen kanssa suunnittelema ja toteuttama koulutus on kolmannen sektorin osaamisen elinehto. Tehtävämme tavoite sivistyksen nimissä on rauhan ja yhdenvertaisuuden rakentaminen.