On helpompi löytää perille, jos tietää osoitteen

Maahenki, Osallisuus, Blogi

Strategian valmistaminen on mielestäni tuon osoitteen miettimistä. Yhteisö, vaikkapa seurakunta, strategian avulla määrittelee, missä se haluaisi muutaman vuoden kuluttua olla. Mikä on se ”luvattu maa”, johon pyritään ja millä keinoilla sinne päästään. Näitä kysymyksiä varten tarvitaan strategiaa.

Olisin toki voinut kirjoittaa strategian johtamalleni seurakunnalle itsekseni. Mutta olisiko siitä tullut hyvä? -Ehkä. Olisiko se koettu yhdessä tehdyksi ja otettu omaksi? – Ei varmastikaan.

Meidän nykyisen, pienin päivityksin liki 10 -vuotiaan, strategian vanhentuessa oli minulle päivän selvää, että uutta rakennamme yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnioittava ja eteenpäin vievä vuoropuhelu on osallisuustyömme peruselementti. Haemme vastauksia ja ratkaisuja yhteisen keskustelun kautta, oli työn alla sitten esimerkiksi strategia tai palvelu.

Mutta kuinka tällainen työskentely kannattaisi käytännössä toteuttaa? Omaa osaamista ei oikein löydy. Olin saanut muutaman kerran osallistua strategia- tai muihin työpajoihin, mitkä Maaseudun Sivistysliitto oli toteuttanut. -Ja mielestäni hyvin ammattitaitoisesti. Siksi tuntui luontevalta kysyä MSL:n apua meidän strategiaprosessiimme.

Korona ja siihen liittyneet kokoontumisrajoitukset vaikuttivat myös meidän aikatauluihimme, mutta lopulta pystyimme maalis-huhtikuussa toteuttamaan Niina Vuoren ja Jussi Keräsen johdolla kaksi iltapäivästä iltaan kestänyttä työpajaa.

Työpajoissa käytämme vuoropuhelun herättämiseksi luovia menetelmiä. Viitasaaren seurakunnan kanssa luotiin yhteisöllisiä valokuvia ja pohdittiin strategian pääteemoja käytännön kannalta kanvaasipohjan avulla.

Työpajoissa keskustelun herättäjänä käytetetään luovia yhteisöllisiä menetelmiä.

Kummassakin työpajassa oli paikalla 20-25 seurakunnan luottamushenkilöä tai työntekijää. Pienemmissä ryhmissä mietimme esimerkiksi sitä, mitkä ovat seurakunnan keskeisimmät tehtävät. Ylitse muiden nousivat seuraavat: toivon ja turvan ylläpitäminen, apua tarvitsevien auttaminen sekä se, että seurakuntalaiset ovat toimijoita/tekijöitä. Näitä kolmea strategista teemaa kehitimme kohti konkretiaa kanvaasi -työskentelyn avulla. Samoin hahmottelimme ryhmissä visioviestejä, ikään kuin iskulauseita, siitä millainen seurakunta olemme vuonna 2027.

Työpajan päätteeksi Jussi ja Niina kysyivät palautetta osallistujilta. Joku totesi, että olipa iloinen ja rento ilta, vaikka olimmekin tekemisissä niin isojen, tärkeiden ja jopa vakavien asioiden kanssa. Tähän kokemukseen minun on helppo liittyä. Tai siihen lausuttuun ajatukseen, että tällaisia työskentelyjä kannattaisi järjestää muutenkin kuin vain strategian valmistamista varten.

Tästä työskentelystä konkreettiseksi lopputulokseksi jäivät valokuvat sekä kooste, jossa työpajojen anti on purettu selkeään ja visuaaliseen muotoon. Yhteenveto käytiin läpi yhteisessä keskustelussa. Koosteen pohjalta seurakunnan on mahdollista jatkaa strategian viimeistelyä omalla porukallaan.

Tavoitteemme osallistaa seurakunnan avainhenkilöt strategiaprosessiin onnistui näissä työpajoissa erinomaisesti. Varsinaisen asiakirjan valmistaminen ja hiominen jatkuu seurakunnan omana työnä, mutta MSL:n toteuttamista työpajoista saimme runsaasti käyttökelpoista materiaalia. Tältä pohjalta saamme varmasti valmistettua hyvän strategian Viitasaaren seurakunnan tulevia vuosia ohjaamaan.

Vieraskynässä Antti Hiltunen, kirkkoherra, Viitasaaren seurakunta