Yhteiskehittämällä kohti esteetöntä Vaalaa

Osallisuus, Yhteisökehittäminen, Uutinen
Kolme huovutettua nukkea, jotka esittävät liikuntarajoitteilsia. Näkövammainen nainen, mummo pyörätuolissa, mies kepin kanssa.
Martta, Hilma ja Akseli auttoivat työpajatyöskentelyssä havaitsemaan, millaista elämä on erilaisten rajoitteiden kanssa.

Vaalan kunta on mukana Kunta olemme me -hankkeessa, jossa kunnan palveluita kehitetään kuntalaisia osallistavin menetelmin. Tänä keväänä hankkeessa tartuttiin Vaalan kunnan esteettömyysasioihin yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa.

Tavoitteena oli tehdä esiselvitystä esteettömyyteen liittyvistä osa-alueista sekä esteettömyyden nykytilanteesta kunnassa. Yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa havannoitiin kuntakeskustaa sekä tehtiin kysely Vaalan toimintakeskuksen asiakkaille ja erityislasten ja -nuorten perheille.

Nyt tehtyjen selvitysten perusteella parannettavaa löytyy ja työtä on syytä jatkaa syksyllä. Esikartoitukset ja niistä käydyt keskustelut toimivat pohjana varsinaiselle esteettömyyskartoitukselle, jonka seuraava vaihe toteutetaan yhdessä koulutetun esteettömyyskartoittajan kanssa. Yhteistyössä mukana jatkaa myös kunta ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vaalassa on kerätty tietoa esteellisistä paikoista.

Vaalan kunnan hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula sanoo esteettömyyden olevan kunnalle tärkeä arvo. ”Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta ja ideasta esteettömyyden edistämistä on kunnassa lähdetty viemään eteenpäin”, Nikula kertoo. Neuvosto on toteuttanut esteettömyyskävelyn parisen vuotta sitten ja nyt yhteistyössä Kunta olemme me -hankkeen kanssa on selvitelty edelleen epäkohtia. ”Tarkoitus olisi yhdessä hankekehittäjän ja teknisen osaston kanssa hankkeistaa esteettömyyden edistämistä poikkihallinnollisesti.”

Kokonaisvaltaista esteettömyysajattelua

Esteettömyys ei tarkoita vain fyysisiä ympäristöjä. Esteettömyyttä tarkasteltaessa on huomioitava myös erilaisten digitaalisten palveluiden saavutettavuus kaikille ihmiselle sekä aineeton esteettömyys, millä tarkoitetaan mm. asenteita ja ilmapiiriä.

Esteettömyyttä pohdittiin myös lautapelin avulla.

Nikulan mukaan myös Vaalassa esteettömyysajattelu on kokonaisvaltaista. ”Vaala haluaa edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikilla osa-alueilla. Muun muassa nettisivujen saavutettavuutta parannetaan parhaillaan.”

Esteetön ympäristö on kaikille helppokäyttöinen ja esteettömyydestä tulisikin tehdä normi eikä poikkeus. Vaalassa tämä on ymmärretty ja aloitettu matka kohti konkreettisia toimia ja aidosti esteetöntä Vaalaa.

Kunta olemme me -hankkeessa on kaksi päätavoitetta: tarjoamme täydennyskoulusta ja työelämäkokemusta alue- ja yhteisökehittämisen ja luovien alojen koulutuksen saaneille nuorille, sekä kehitämme Vaalan ja Hailuodon kuntien palveluita kuntalaisia osallistavin menetelmin. Hankkeessa toimivat nuoret toteuttavat kehittämistyötä kunnissa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Suomen Ely-keskuksen kautta, Vaalan ja Hailuodon kunnat ja Maaseudun Sivistysliitto.

Lue lisää: Kunta olemme me -hanke

Tutustu: Vaalan kunta