Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä

Koulutus, Uutinen

Osaamista syntyy paljon harrastuksissa, järjestöissä ja vapaaehtoistoiminnassa. Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista. Maaseudun Sivistysliitto osallistuu Sitran, Kansalaisopistojen liiton ja Opintokeskus Siviksen suunnittelemalle Osaamisen tunnistamisen viikoille 30.8.-10.9.2021 ja kutsuu mukaan myös jäsenjärjestöjä!  Tavoitteena on nostaa esille jo olemassa olevia käytäntöjä ja tapoja oman osaamisen huomaamiseen ja tunnistamiseen.  Voit vaikkapa järjestää somekampanjan, tarjota omia työkaluja ja tilaisuuksia tai osallistua yhteiseen keskusteluun.
 #OsaaminenNäkyviin #opintokeskukset 
 Lue lisää!  

Tutustu myös digikoulutukseen osallistuneiden käytännön kokemuksiin digikouluttaja Jussi Keräsen blogissa!

Tuoreen lakiuudistuksen myötä myös opintokeskuksilla on nyt mahdollisuus tallentaa jäsenjärjestöissään toteutetun, opintopisteytetyn koulutuksen opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Lue lisää osaamisen näkyväksi tekemisestä ja osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta Maaseudun Sivistysliitossa koulutuspäällikkö Virpi Skipparin blogista.