Maaseudun Sivistysliitto osallistuu Kulttuuribudjetti prosenttiin -kampanjaan

ITE-taide, Taide, Uutinen

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on koonnut jäsenistönsä yhteiseen kampanjaan, joka viestittää moniäänisin ja konkreettisin esimerkein kulttuurin ja taiteen voimasta ja merkityksestä. Kampanjan tavoitteena on, että valtion talousarviossa taide- ja kulttuuribudjetti nousee yhteen prosenttiin.

Kampanja on ajoitettu eduskuntavaalien alle. Ennakkoselvitysten mukaan enemmistö puolueista tukee kampanjan tavoitetta. Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportissa on määritelty, miten asia pitäisi seuraavaan hallitusohjelmaan kirjata.

KULTA ry muistuttaa, että kulttuuri tuottaa enemmän kuin valtio sitä rahoittaa. Luovien alojen kasvussa on valtavat mahdollisuudet taloudelle ja työllisyydelle. KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelman kolme kärkeä ovat:

  1. luovista aloista Suomen kasvun veturi
  2. lapsilla on oikeus kulttuuriin tekijöinä ja kokijoina
  3. kaikille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen.

Maaseudun Sivistysliiton kampanjaviesti kertoo ITE-taiteesta osana suomalaista kulttuuria ja identiteettimme rakentumista. Liiton pitkäjänteinen työ ITE-taiteen edistäjänä perustuu sivistysnäkemykseen, jossa jokaisella ihmisellä on oikeus luovuuteen ja kulttuuriin – tekijöinä, kokijoina ja osallistujina.

Lue MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketosen blogi, jossa hän pohtii yhdenvertaisia oikeuksia kulttuuriin.