Haemme hanketyöntekijää ympäristötiimiin

Maaseudun Sivistysliitto, Ympäristö, Uutinen

Etsimme hanketyöntekijää Ilmasto- ja ympäristötyö osaksi kylätoimintaa – Ilmastoviisaat kylät –hankkeeseen. Alempana on lyhytkuvaus hankkeesta.

Etsimme osaavaa, innokasta ympäristöstä kiinnostunutta hanketyöntekijää Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimiin. Työ on yhteisötyötä ympäristöteeman puitteissa, tavoitteena kannustaa maaseudun asukkaita ja toimijoita arkisiin ilmasto- ja ympäristötekoihin. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu pääasiassa kurssien, koulutusten, työpajojen ja tapahtumien järjestämistä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueella: Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Siikajoen ja Tyrnävän kunnissa ja Raahen kaupungissa. Työ sisältää myös hankehallinnollisia töitä, toiminnan suunnittelua, tavoitteiden toteutumisen seurantaa sekä maksatusten ja raportoinnin tekoa.

Arvostamme ympäristöalan koulutusta ja työkokemusta, oma-aloitteisuutta sekä tavoitteellista ja tuloksellista työskentelyotetta. Kokemus hanketyöskentelystä ja tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisestä sekä niistä viestimisestä katsotaan eduksi. Työ on kokoaikainen sekä määräaikainen. Työn suorittamien edellyttää oman auton käyttöä. Työ on osin myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työ voi alkaa 1.4.2022 ja työ kestää enintään 31.8.2023 asti. Palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Työpiste MSL:n Oulun toimisto ja/tai muu sovittava paikka.

Lisätietoja Timo Reko 050-322 6798, timo.reko@msl.fi www.msl.fi/ympäristö

Hakemukset perjantaihin 25.2.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi tai
MSL:n Joensuun toimisto, Kauppakatu 23 b A8, 80100 Joensuu.

Hankkeen julkinen kuvaus

Hankkeessa tehdään käytännön ilmasto- ja ympäristötöitä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen kunnissa. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ilmastoratkaisuista. Keinoja ja mahdollisuuksia on jo olemassa paljon, ne pitää vain ottaa käyttöön.

Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, innostamis-, tiedotus-, koulutus- ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestään kiinnostuneille kylille ja muille maaseudun toimijoille tarkoitettuja infotilaisuuksia, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja ilmasto- ja ympäristöaiheisiin liittyvistä aiheista. Maaseudun Sivistysliiton ympäristö- ja ilmastotiimi on koonnut toimenpidetarjottimen kylätoimijoiden tueksi.

Myös muut maaseudun eri toimijat voivat olla arjen ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttajia tässä hankkeessa. Hankeaikana koulutetaan paikallisosaajia, jotka voivat toimia vertaisohjaajina tai kouluttajina myös hankeajan jälkeen.

Hakijalle toimitetaan pyydettäessä hankesuunnitelma.