Ensimmäinen Luovakunta-osaamispaja tuotti tietoa ja kehittämisideoita kumppanikunnille

Osallisuus, Yhteisökehittäminen, Uutinen
Hailuodon Siikamarkkinoilla sai äänestää Hyypänmäelle sopivaa laavua.

”Vaalan torille puisto ja Hailuodon Hyypän alueen yhteiskehittämisen herättelyä laavu- ja majankunnostustalkoilla”. Nämä ehdotukset syntyivät ensimmäisen Luovakunta-osaamispajan työn tuloksena.   

Luovakunta-osaamispajassa nuoret ammattilaiset selvittivät yhteisökehittäjä Heidi Simppalan johdolla Hailuodon ja Vaalan kuntalaisten ajatuksia oman kuntansa kehittämiseksi. Molemmissa kunnissa kuntalaisten kuulemisten lisäksi tietoa haettiin esimerkiksi verkosta, kirjallisuudesta, paikan päällä havaintoja tekemällä sekä keskustelemalla ihmisten kanssa. 

Luonnonläheisyyttä myös Vaalan keskustaan 

Vaalassa kuntalaiset toivoivat kohennusta keskustaan ja torin alueelle. Ideoita ja ajatuksia kuultiin kaikkiaan lähes 200 kuntalaiselta. Keskeisellä paikalla olevalle torille kaivataan elämää ja kauneutta, esimerkiksi tapahtumia, esiintyjiä ja istutuksia.  

Monipuolinen selvitystyö osoitti, että tori on suurimman osan ajasta tyhjä ja vähällä käytöllä, mikä harmittaa kuntalaisia. Useat torikauppiaat pystyttävät kojunsa mieluummin esimerkiksi kauppojen pihoille, sinne missä ihmiset päivittäin liikkuvat. Näkyvällä paikalla, kylän keskustassa tyhjyyttään ammottava tori on kuitenkin useiden kuntalaisten ja matkailijoiden reitin varrella, eikä se anna Vaalasta nykyisellään edustavaa kuvaa.

Luovakunta-ryhmä päätyi ehdottamaan muutosta, jossa nykyinen tori muuttuisi vehreäksi oleskelupuistoksi. Torimyyjät säilyttäisivät edelleen paikkansa samalla aukiolla, puiston takana. Kyseinen alue soveltuu hyvin myös toritapahtumien järjestämiseen.

Jotta puisto kuvastaisi hyvin juuri Vaalaa ja sen asukkaita, päätettiin selvitystyössä tehdä tutkimusretki vaalalaisuuteen. Vaalaistutaan yhdessä -työpajan ja nettikyselyn tuloksista ilmeni, että vaalalaisuutta kuvaavat parhaiten luonto, maatalous ja vanhukset. Slogan, ”Vaala – luonnollinen valinta” kertoo vastaajien mielestä kunnan luonnonläheisyydestä. Nämä teemat voisivat näkyä tulevassa puistossa, jonka suunnittelusta vastaisi alan asiantuntija.

Ideaa voitaisiin testata esimerkiksi rakentamalla torin alueelle lumipuisto. Silloin nähtäisiin konkreettisesti sekä maisemahyöty, että muutoksen vaikutus torin nykyiseen toimintaan väliaikaisella, ”sulavalla” kokelulla.

Havainnekuvassa Vaalan nykyinen tori muuttuisi vehreäksi puistoksi. Torimyyjien paikat siirtyisivät puiston taakse. Kuva: Sara Rundelin.

Parannuksia Hyypän retkeilykäyttöön 

Hailuodon Hyypän alueen kehittämisen selvitystyössä niin ikään kohdattiin ja kuultiin ihmisiä sekä tehtiin kattavaa lähdetutkimusta.  Hyypänmäelle toivottiin mm. nykyistä parempia kulkuyhteyksiä, majan kunnostamista, katoksellista tulipaikkaa sekä alueen historian ja näköalan esiin tuomista. Hailuodossa ajatuksia kotikunnasta ja Hyypän alueesta antoi kaikkiaan lähes 300 henkilöä. 

Luovakunta-osaamispajalaiset järjestivät Hailuodon Siikamarkkinoilla lokakuun alussa äänestyksen Hyypälle sopivasta laavusta. Voittajalaavun ominaisuuksia olivat usealle seurueelle riittävä koko sekä tuulelta ja sateelta suojassa oleva tulipaikka. Luovakuntalaiset ehdottavat, että Hyypän laavu rakennettaisiin koko perheen talkootapahtumassa, jossa Luovakunta-osaamispaja voisi toimia organisaattorina.

Merimaiseman ihailua varten harjulle ehdotetaan penkkiä. Myös Pakopirtin rotko ansaitsisi vähintäänkin infotaulun tai muistolaatan. Yhdistykset jatkavat keskustelua Hyypän majan kunnostuksesta.   Luovakunta-osaamispajan tulokset ja ehdotukset on esitelty kunnille ja parhaillaan pohditaan, millaiset mahdollisuudet näitä asioita on lähteä viemään kohti konkretiaa. Työskentely kuntien kanssa jatkuu tulevissa osaamispajoissa koko hankeajan, eli vuoden 2022 loppuun saakka. Seuraava Luovakunta-osaamispaja järjestetään 16.11.-24.2.  

Kiinnostuitko Luovakunta-osaamispajasta? Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!