KOE ITE

Ite-taide, Taide, Kirja, Taiteen seuraajille

Hämeen ITE-löydöt yksissä kansissa!

Hämeessä on vuosien 2020-2021 aikana koottu tietoa alueen itseoppineista taiteilijoista sekä dokumentoitu heidän työtään kuvin ja haastatteluin Maaseudun Sivistysliiton toimesta. Tehty kartoitustyö on koottuna KOE ITE -kirjaan.

Liki 120-sivuisen KOE ITE-teoksen päähenkilöinä ovat valloittavat hämäläiset taiteilijat jotka pääsevät ääneen paitsi haastatteluissa, myös oman kirjallisen tuotantonsa kautta. Lisäksi kirja esittelee ITE-taiteen kokemuksellisuutta ja ITE-kohteita kulttuurimatkailukohteina sekä tutkailee lisäksi muita kiinnostavia kansanluovuuden piirteitä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Asiantuntija-artikkeleissa luodataan mm. ITE-taiteen leikinomaista luonnetta ja kansanomaisten kirkkomaalarien teosten suhdetta nykyiseen ITE-taiteeseen.


Hämäläisen ITE-taiteen kartoitustyö

Maaseudun Sivistysliitto kartoitti hämäläistä itseoppineiden tekijöiden taidetta vuosina 2019–2022. Vinkkien jäljillä kiersivät kartoittaja-koodinaattorit Juho Haavisto ja Paula Susitaival sekä kartoittajat Solja Järvenpää ja Arja Taskinen tavaten taiteilijoita, haastatellen ja kuvaten heitä, välittäen tietoja löydöistä mediaan ja erilaisissa tilaisuuksissa sekä lopulta toimittaen nyt julkaistavan kirjan. Kartoituksen tulokset liitetään mukaan koko Suomea koskevaan ITE-taiteen digitaaliseen tietokantaan.

ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen (2019–2022)   rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus. Rahoitus toimintaan tuli Euroopan maaseuturahastosta.