Kyläkoutsit tukevat kylien ja korttelien osaamista

Järjestökehittäminen, Kansalaistoiminta, Koulutus, Blogi
jatkuvaoppiminen, koulutus, kylätoiminta
Kirjoittaja: Sofia Heininen
Toimintaa taloihin, kylätoimijoiden koulutus KyläAreenassa syyskuussa 2023. Kouluttajana olivat Li-Marie Santala ja Anu Nilsson.
Toimintaa taloihin -koulutuksessa Kyläkoutsi Uudenmaalta Li-Marie Santala. Kuva: Anu Nilsson / Uudenmaan Kylät ry

Ympäri Suomea voi tavata aktiviisia Kyläkoutseja. Kyläkoutsit ovat maakunnallisia kyläasiamiehiä ja muita paikalliskehittäjiä, jotka ovat tukena kouluttamassa ja kehittämässä tukemassa kylä- ja kortteliyhdistyksiä. Kyläkoutsit ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja valmista materiaalia tehtävänsä tueksi. Verkosto toimii valtakunnallisesti, ja myös Leader-ryhmillä on omia Kyläkoutseja. Koulutukset voivat koskea esimerkiksi kylien viestintää, kyläsuunnitelman tekemistä, varainhankintaa tai vapaaehtoisten johtamista. Näihin on tuotettu valmista koulutusmateriaalia. Kyläkoutsi-konsepti on tuotettu useamman maakunnallisen kyläyhdistyksen hankkeena. Kyläkoutsi-verkostoa kehitetään jatkuvasti ja lisää koulutusmateriaalia tuotetaan tarpeiden mukaan. Hankkeen päätyttyä verkostoa hallinnoi Suomen Kylät ry. Lue tarkemmin Kyläkoutseista täältä

Maaseudun Sivistysliitto on ollut mukana kouluttamassa tulevia Kyläkoutseja ryhmänohjauksen, osallistujien aktivoimisen ja koulutuksen järjestämisen käytännön sisällöistä. Koulutuksen osallistujat saavat jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytänteitä myös vertaisoppimalla. Kouluttajakoulutuksesta on mahdollista saada myös opintopisteitä, jotka tallentuvat osallistujan Omaan Opintopolkuun. Näin Kyläkoutsin oma osaaminen saadaan näkyviin myös virallisella todistuksella. Ensimmäinen kouluttajakoulutus pidettiin syksyllä 2022, ja marraskuussa starttaa seuraava koulutus uusille Kyläkoutseille.  

Kyläkoutsi-ylläpitotiimin jäsen Tiina Västilä iloitsee opintopistemahdollisuudesta. 

”Opintopistemahdollisuus tuo osallistujalle mahdollisuuden saada tunnustus omasta oppimisestaan. Tietokantaan jää merkintä suoritetuista kursseista ja siten mahdollistaa opintopisteistä saadun hyödyn jatkossakin. Opintopisteprosessi oli helppo ja tiedotuksellinen asia hoitui samalla, kun koulutuksen sisältöä ja muita käytännön asioita käytiin läpi.”  

Tiina Västilä, Päijät-Hämeen Kylien kyläaktivaattori
Osallistujia Kyläkoutsien vetämässä Toimintaa taloihin -koulutuksessa KyläAreenassa Salossa.
Toimintaa taloihin -koulutuksessa KyläAreenassa syyskuussa kouluttajina olivat Li-Marie Santala ja Anu Nilsson Uudeltamaalta. Kuva: Anu Nilsson / Uudenmaan Kylät ry

Kylätoimijoiden osaaminen näkyviin ja jakoon 

Kyläkoutsi-verkosto on upea osoitus kylissä ja kortteleissa olevasta monipuolisesta osaamisesta, jota ei kannata jättää vakan alle. Kun on olemassa valmis verkosto, jota voi tarvittaessa hyödyntää, voivat kylä- ja kortteliyhdistykset saada aivan uutta puhtia ja uusia näkökulmia toimintaansa. Paikalliskehittäjillä voi olla esimerkiksi kylien varainhankintaan tai kyläturvallisuuden lisäämiseen tietoa ja osaamista, joka jäisi muuten vain yhden alueen hyödynnettäväksi. 

Yksi Kyläkoutseista on Varsinais-Suomen Kylien kyläasiamies Tauno Linkoranta, jolla on pitkä ura kouluttajana takana. Hän kertoo kouluttaneensa viime aikoina erityisesti kylätalojen toiminnasta ja kylien ilmastoasioista ja kestävän kehityksen teemoista. Tauno onkin miettinyt, voisiko kestävän kehityksen sisällöistä tehdä Kyläkoutseille oman koulutuspakettinsa.  

Kyläkoutseille tehdyt materiaalit ovat olleet hyvä tuki, kun on lähtenyt kouluttamaan: on voinut virkistää muistiaan koulutettavasta teemasta ja saanut samalla hyvän rungon omalle koulutukselle.

Kyläkoutsi ja kyläasiamies Tauno Linkoranta
Kyläkoutsi Tauno Linkoranta
Kuva: Janica Vilen, Haloo Maaseutu -hanke

Kouluttajana Tauno ajattelee, että koskaan ei voi osata liikaa. Koko ajan on tarpeen kerrata, missä mennään, ja pitää olla itsekin tuntosarvet pystyssä, mitä uutta voisi kylien kanssa ja kylillä kehittää. Opintopisteet hän suoritti koulutuksesta, koska hänelle se tuo opiskelussa tavoitteellisuutta. On hyvä, että on jokin konkreettinen tavoite, jota kohti mennä, silloin lopputehtävätkin tulee tehtyä. 

Kyläkoutsien koulutuksessa erityisesti parikeskustelut jäivät Taunolla mieleen. Kun keskusteli muiden osallistujien kanssa siitä, millaisia ajatuksia kullakin on kouluttajana toimimisesta, se antoi hyvää pontta omallekin pohdinnalle. Vuosien varrella kun ei välttämättä aina mieti, millainen itse on kouluttajana. ”Tuntui hyvältä kuulla kollegoilta positiivista palautetta omista kouluttamiseen liittyvistä pohdinnoista”, Tauno iloitsee. 

Tilaa järjestöllenne opintopisteytetty kouluttajakoulutus! Lue sisällöstä tarkemmin täältä.