MSL Konttori

Kurssit ja luennot

Kurssit

Jäsenjärjestö voi järjestää kurssin itse tai yhdessä jonkin kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa. Kurssia varten tarvitaan vähintään seitsemän 15 vuotta täyttänyttä osallistujaa ja kouluttaja/kouluttajia. Kurssin kesto on vähintään kuusi opintotuntia, ja opintotunnin pituus on 45 minuuttia. Lyhyenkin kurssin voi tarvittaessa jakaa useammalle päivälle.

Kurssin opiskelumenetelminä voivat olla esimerkiksi luennot, alustukset ja keskustelu, työpajat tai jopa opiskeluun liittyvä opintomatka. Kurssituki voidaan myöntää myös kurssilla tapahtuvaan ryhmätyöskentelyyn, jolloin kussakin ryhmässä on oltava vähintään viisi osallistujaa ja ohjaaja. Ryhmiä, joille tuki myönnetään voi olla enintään kahdeksan. Kurssin tiedotteissa ja ohjelmissa tulee mainita yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto (MSL).

Tilitys ja taloudellinen tuki
Kurssin tilitys lähetetään Maaseudun Sivistysliittoon kahden kuukauden kuluttua sen pitämisestä ja vuoden vaihtuessa tammikuun 31. päivään mennessä. Tukihakemus tehdään MSL Konttorissa (sähköinen kurssi- ja luentotukipalvelu) tai perinteisesti paperilomakkeilla. Tilitykseen liitetään kurssin ohjelma sekä osallistujaluettelo/opiskelijatiedot.

Tukeen oikeuttavia menoja ovat kaikki ko. kurssin järjestämisestä aiheutuvat menot. Näitä menoja voivat olla mm. opetuspalkkiot sivukuluineen, kouluttajien matkakustannukset majoittumisineen ja päivärahoineen, tilavuokrat, opetusmateriaalit ja tarjoilut. Myös kurssilaisten matka- ja majoituskulut oikeuttavat tukeen, jos kurssin järjestäjä vastaa niistä.

Tuki maksetaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle ja vain sen pankkitilille. Kuitit on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta yhdistyksen kirjanpidossa.

Kurssituki on vuonna 2020 jäsenjärjestöille  23 euroa pidetyltä opintotunnilta (45 min), kuitenkin korkeintaan 50% aiheutuneista kustannuksista.

Luennot

Luento on vähintään yhden ja korkeintaan viisi opintotuntia kestävä tilaisuus. Luentotunnin pituus on 45 minuuttia. Mainitse ilmoituksessa yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto (MSL).

Luentotoimintaa voi olla yksittäinen luentotilaisuus tai luentosarja. Luentosarja koostuu eri paikoissa pidettävistä samaan aiheeseen liittyvistä luennoista tietyllä aikavälillä.

Tilitys ja taloudellinen tuki
Luentotilaisuuden tiliselvitykseen liitetään tilaisuuden ohjelma, josta selviää tilaisuuden aihe, luennoitsijat sekä missä ja milloin tilaisuus on pidetty. Tilitykseen EI tarvitse liittää osallistujaluetteloa.

Taloudellinen tuki luennoille vuonna 2020 on jäsenjärjestöille 15 euroa opintotunnilta (45 min).

Muutoin luentotilaisuuden hyväksyttyjä kuluja, tukemista ja tilittämistä koskevat samat säännöt kuin kursseissa.

 

Lisätiedot ja lomakkeet

Lisätietoja saat olemalla yhteydessä Maaseudun Sivistysliiton kurssisihteeriin. Lomakkeet löytyvät sähköisinä täältä. Tarvittaessa voit pyytää paperisia lomakkeita kurssisihteeriltä. Ohjelmat ja osallistujalistat voivat olla myös järjestösi omalle pohjalle tehtyjä.

Kurssisihteeri Sirpa Karvonen
Kauppakatu 23b A8, 80100 Joensuu
+358 40 596 0062
sirpa.karvonen(at)msl.fi

sähköpostit: korvaa (at) -> @ -merkillä.