MSL Konttori

Lisätietoa tuen hakemisesta

 

Tukea haetaan sähköisesti MSL Konttorissa tai paperilomakkeella. Lisätietoa paperilomakkeella hakemisesta on sivun alareunassa.

Esimerkkejä tuetuista tilaisuuksista ja pdf-muotoiset ohjeet hakemiseen ovat täällä.

Liitä tiedotteisiin, lehti-ilmoituksiin ja kurssin/luennon ohjelmaan MSL:n logo tai maininta, että tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Logot saat täältä.

Hae kurssi- tai luentotukea sähköisesti MSL Konttorista, josta löydät käyttöä opastavat ohjevideot.

Tunnukset MSL Konttoriin saat kurssisihteeriltä. Lähetä tunnusten hakulomake täytettynä kurssisihteeri Sirpa Karvoselle sähköpostilla: sirpa.karvonen@msl.fi tai kirjeenä:

Maaseudun Sivistysliitto ry
Sirpa Karvonen
Kauppakatu 23b A 8
80100 Joensuu

Kurssit

Jäsenjärjestö voi järjestää kurssin itse tai yhdessä jonkin kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa. Kurssia varten tarvitaan vähintään seitsemän 15 vuotta täyttänyttä osallistujaa ja kouluttaja/kouluttajia. Kurssin kesto on vähintään kuusi opintotuntia, ja opintotunnin pituus on 45 minuuttia. Lyhyenkin kurssin voi tarvittaessa jakaa useammalle päivälle.

Kurssin opiskelumenetelminä voivat olla esimerkiksi luennot, alustukset ja keskustelu, työpajat tai jopa opiskeluun liittyvä opintomatka. Kurssituki voidaan myöntää myös kurssilla tapahtuvaan ryhmätyöskentelyyn, jolloin kussakin ryhmässä on oltava vähintään viisi osallistujaa ja ohjaaja. Ryhmiä, joille tuki myönnetään voi olla enintään kahdeksan. Kurssin tiedotteissa ja ohjelmissa tulee mainita yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto (MSL).

Tilitys ja taloudellinen tuki
Kurssin tilitys lähetetään Maaseudun Sivistysliittoon kahden kuukauden kuluttua sen pitämisestä ja vuoden vaihtuessa tammikuun 31. päivään mennessä. Tukihakemus tehdään MSL Konttorissa (sähköinen kurssi- ja luentotukipalvelu) tai perinteisesti paperilomakkeilla. Tilitykseen liitetään kurssin ohjelma sekä osallistujaluettelo/opiskelijatiedot.

Tukeen oikeuttavia menoja ovat kaikki ko. kurssin järjestämisestä aiheutuvat menot. Näitä menoja voivat olla mm. opetuspalkkiot sivukuluineen, kouluttajien matkakustannukset majoittumisineen ja päivärahoineen, tilavuokrat, opetusmateriaalit ja tarjoilut. Myös kurssilaisten matka- ja majoituskulut oikeuttavat tukeen, jos kurssin järjestäjä vastaa niistä.

Tuki maksetaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle ja vain sen pankkitilille. Kuitit on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta yhdistyksen kirjanpidossa.

Kurssituki on vuonna 2021 jäsenjärjestöille  25 euroa pidetyltä opintotunnilta (45 min), kuitenkin korkeintaan 50% aiheutuneista kustannuksista.

Luennot

Luento on vähintään yhden ja korkeintaan viisi opintotuntia kestävä tilaisuus. Luentotunnin pituus on 45 minuuttia. Mainitse ilmoituksessa yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto (MSL).

Luentotoimintaa voi olla yksittäinen luentotilaisuus tai luentosarja. Luentosarja koostuu eri paikoissa pidettävistä samaan aiheeseen liittyvistä luennoista tietyllä aikavälillä.

Tilitys ja taloudellinen tuki
Luentotilaisuuden tiliselvitykseen liitetään tilaisuuden ohjelma, josta selviää tilaisuuden aihe, luennoitsijat sekä missä ja milloin tilaisuus on pidetty. Tilitykseen EI tarvitse liittää osallistujaluetteloa.

Taloudellinen tuki luennoille vuonna 2021 on jäsenjärjestöille 20 euroa opintotunnilta (45 min).

Muutoin luentotilaisuuden hyväksyttyjä kuluja, tukemista ja tilittämistä koskevat samat säännöt kuin kursseissa.


Näin täytät paperisen tiliselvityslomakkeen:

Merkitse lomakkeelle tilaisuuteen osallistuneiden miesten ja naisten lukumäärät erikseen sekä osallistujien lukumäärä yhteensä. Kurssin tiliselvitykseen merkitään lukumäärä niistä osallistujista, jotka ovat kuluvana vuonna ensimmäistä kertaa MSL–opintokeskuksen opintotukea saavalla kurssilla.

Merkitse järjestön/yhdistyksen maksamat menot -kohtaan kaikki kurssista/luennosta aiheutuneet menot. Tilaisuuden järjestäjä vastaa taloudesta ja hoitaa sen maksuliikenteen. Järjestö/yhdistys huolehtii myös palkkioihin liittyvistä työnantajavelvoitteista (sosiaaliturvamaksu, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä eläkemaksut).

Älä liitä kuitteja tilitykseen. Säilytä kuitit järjestön/yhdistyksen kirjanpidossa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä pistokokein.

Liitä mukaan kurssin/luennon ohjelma. Ohjelmassa tulee näkyä päivämäärä, opetustuntien alkamis- ja päättymisajat, opetusaiheet ja kouluttajat. Voit käyttää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin tai luennon ohjelmalomaketta tai itsesi/järjestösi laatimaa ohjelmalomaketta.

Merkitse ohjelmaan tauot, lounas- ja kahvitunnit. Niitä ei lasketa tilaisuuden kestoon.

Muista hyödyntää tehdyt ryhmätyöt, joiden avulla edistät osallistumisaktiivisuutta ja saat lisää oppitunteja. Ryhmän koon on oltava vähintään ohjaaja + 5 henkilöä. Kurssia/luentoa kohti hyväksytään korkeintaan 8 työryhmää.

Allekirjoita tiliselvityslomake. Tiliselvityksen tekijä vastaa allekirjoituksellaan, että tilaisuudessa on noudatettu liitteenä olevaa ohjelmaa, ja että ilmoitetut menot ovat todellisten menojen suuruisia eikä niihin saa valtiolta tukea muuta kautta. Lähetä tiliselvityslomake liitteineen Maaseudun Sivistysliiton Joensuun toimistolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua kurssin/luennon pitämisestä tai vuoden vaihtuessa 31.1. mennessä.

Huomioitavaa

Kurssitukea anoessasi liitä mukaan myös osallistujaluettelo, jossa on osallistujien henkilökohtaiset allekirjoitukset. Osallistuja merkitsee myös, onko kuluvan vuoden aikana mukana ensimmäistä kertaa Maaseudun Sivistysliiton opintotukea saavalla kurssilla. Voit käyttää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin osallistujat -lomaketta tai itse laatimaasi lomaketta.

Huomaathan vuoden 2019 alussa tulleen muutoksen: jos kurssilla on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvia, heistä täytyy täyttää myös osallistujatietolomake. Lomakkeen saat Lomakkeet ja oppaat -osiosta tai MSL Konttorista.

Luentosarjan voi tilittää yhdellä tiliselvityslomakkeella.

Kaikki kurssien ja luentojen tukihakemukset käsitellään MSL Konttorissa, myös paperilomakkeilla
lähetetyt. Yhdistyksen omia viitenumeroita ja viestejä ei tuen tilitykseen voi enää merkitä, vaan
tiliotteella näkyvä viitenumero muodostuu sähköisesti. Jos tilityksiä on useita ja tukisummien kohdistaminen tilityksiin on vaikeaa, voit pyytää apua kurssisihteeriltä.

 

Lisätiedot ja lomakkeet

Lisätietoja saat olemalla yhteydessä Maaseudun Sivistysliiton kurssisihteeriin. Lomakkeet löytyvät sähköisinä täältä. Tarvittaessa voit pyytää paperisia lomakkeita kurssisihteeriltä. Ohjelmat ja osallistujalistat voivat olla myös järjestösi omalle pohjalle tehtyjä.

Kurssisihteeri Sirpa Karvonen
Kauppakatu 23b A8, 80100 Joensuu
+358 40 596 0062
sirpa.karvonen(at)msl.fi

sähköpostit: korvaa (at) -> @ -merkillä.