MSL Konttori

MSL Konttori

Tervetuloa MSL Konttoriin!

Klikkaa tästä MSL -Konttoriin!

Tämä osio on tarkoitettu palvelemaan  jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa. Jäsenjärjestöt voivat anoa meiltä tuntitukea  kursseihin ja luentoihin, joita pitävät omissa järjestöissään. Vuoden 2018 alusta tuntitukijärjestelmä uudistui ja aiemmin myönnetty opintoryhmätuki
poistui. Opintoryhmien toimintaa on kuitenkin mahdollista jatkaa muuttamalla ne
luennoiksi tai kursseiksi. Tuntituki on tällöin suurempi ja samalla myös toiminnan
vaikuttavuus lisääntyy. Katso tarkemmat ohjeet opintoryhmän muuttamisesta luennoiksi tai kursseiksi ja tuntituen hakemisesta.

Taloudellisen tuen lisäksi osallistumme sovittaessa jäsenjärjestöjen koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuotamme opintoaineistoja sopimuksen mukaan.  Ota yhteyttä: koulutussuunnittelija Suvi Kaljunen, 045 7731 0170,  suvi.kaljunen@msl.fi tai koulutussuunnittelija Sofia Heininen, 040 0726 904.

Verkko-opisto palvelee jäsenistöämme yötä päivää. Sieltä löydät kootusti kaikki opintomateriaalit ja -aineistot. Tulossa on myös verkkokursseja. Verkko-opistoa kehitetään koko ajan, ja käyttäjäpalautetta otetaan ilolla vastaan – lähetä s-postia Suville.