MSL Konttori

MSL Konttori

Tiesithän, että MSL:n jäsenjärjestöt ja niihin kuuluvat yhdistykset voivat saada toimintaansa koulutustukea?

Tämä osio on tarkoitettu palvelemaan  jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa. Jäsenjärjestöt voivat anoa meiltä tuntitukea  kursseihin ja luentoihin, joita pitävät omissa järjestöissään. Lataa tästä tulostettava ohje. Tarkempia ohjeita ja esimerkkejä tuetuista tilaisuuksista voit lukea täältä.

Millaiseen toimintaan tukea voi hakea?Esitteeseen on tiivistetty kurssi- ja luentotuen hakemisen ohjeistus.

Taloudellista tukea saa sellaiseen toimintaan, jossa

 • on koulutuksellista sisältöä,
 • on kouluttaja tai kouluttajia, jotka voivat olla myös asiaan perehtyneitä yhdistyksen jäseniä,
 • on vähintään 7 osallistujaa, jotka ovat 15 vuotta täyttäneitä ja
 • josta tulee yhdistykselle kuluja.

Esimerkiksi yhdistyksen säännöllisesti järjestettävä kurssi tai kerho, yksittäiset luennot tai keskustelutilaisuudet, työpajat, opintomatkat ja verkkokurssit soveltuvat tähän.

Tukea maksetaan myös verkossa toteutettavista koulutuksista. Silloin pätevät samat edellytykset kuin kurssi- ja luentotuelle yleensäkin. Verkkokoulutustunteja voivat olla seuraavanlaiset:

 • Osallistujien läsnä ollessa (verkossa) ryhmälle annettu opetus ja palaute
 • Itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä suoritettavat tehtävät, jotka opettaja antaa yhteisesti ja joita tehdään yhtä aikaa rajatun ajan. Opettaja on siis koko ajan mukana ohjaamassa työskentelyä. Ns. kotitehtäviin käytetty opiskelijoiden oma aika/ryhmissä työskentely ei kerrytä opintotunteja.
 • Aika, joka opettajalta kuluu yksilö-, tai ryhmätehtävien palautteen antamiseen osallistujille kanavasta riippumatta. Aika on arvioitava kurssiohjelmaan tehtävä- ja palautekohtaisesti, esim. 10 minuuttia/tehtävä/palaute.
 • Opettajan opetusta varten tekemät tallenteet (esim. videot ja podcastit) valmiina minuutteina, oletuksena, että kaikki katsovat/kuuntelevat tallenteen kokonaan valitsemanaan ajankohtana. Esim. 45 minuutin mittainen video on 1 opetustunti.
 • Rajatusta aiheesta rajatun ajan käytävän ryhmäkeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen. Välineellä/palvelualustalla ei ole väliä, ja se voi olla sama kuin muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty kanava.

Paljonko tukea saa?

Tukea maksetaan aina 45 minuutin opintotunneilta. Tilaisuutesi voi olla joko kurssi tai luento riippuen sen kestosta. Huomaa, että ryhmätöillä voit nostaa opintotuntien määrää.

a) Kurssi tai muu koulutuskokonaisuus

45 minuutin opintotunteja on kuusi (6) tai enemmän

– Kurssi voidaan jakaa useammalle päivälle

Tukea saa 25 euroa / opintotunti

b) Luento tai muu koulutuksellinen tilaisuus

– Yksittäisen tilaisuuden kesto on alle kuusi opintotuntia

– Myös silloin, kun pidetään samansisältöinen koulutustilaisuus eri paikoissa eri osallistujille (luentosarja tukea haettaessa)

– Tukea saa 20 euroa / opintotunti

Miten tukea haetaan?

1. Liitä tilaisuutesi tiedotteisiin, lehti-ilmoituksiin ja kurssin tai luennon ohjelmaan MSL:n logo tai maininta, että tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Logon saat täältä.

2. Kerää tilaisuudessa osallistujalista sekä osallistujatietolomake, johon merkitään osallistujien taustatiedot. Luentotukea haettaessa osallistujalistaa ja osallistujatietolomaketta ei tarvitse liittää mukaan.

3. Hae tukea viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilaisuudesta tai vuoden vaihtuessa 31.1. mennessä MSL Konttorissa tai paperisella lomakkeella.

Liitä hakemuksesi mukaan myös
– tilaisuuden ohjelma,
– osallistujaluettelo (kurssituessa) ja
– osallistujatietolomake (kurssituessa).

4. Jos haet tukea sähköisesti MSL Konttorissa, tarvitset käyttäjätunnuksen. Täytä sähköisten tunnusten hakulomake ja lähetä se ohjeiden mukaan.

5. Säilytä kuitit. Niitä ei tarvitse kuitenkaan liittää hakemukseen.

Lue lisää sivulta Lisätietoa tuen hakemisesta. Apua saat myös kurssisihteeri Sirpa Karvoselta:

sirpa.karvonen(at)msl.fi, p. 040 596 0062

Klikkaa tästä MSL -Konttoriin! 

Koulutusten suunnittelun tuki

Taloudellisen tuen lisäksi osallistumme sovittaessa jäsenjärjestöjen koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä tuotamme opintoaineistoja sopimuksen mukaan.  Ota yhteyttä:

 • Koulutuspäällikkö Virpi Skippari, 040 7378 089, virpi.skippari(at)msl.fi (erityisesti MTK-yhteistyö)
 • Koulutussuunnittelijat:
 • Leena Markiet, 040 0871 622, leena.markiet(at)msl.fi (erityisesti Keskusta-yhteistyö)
 • Suvi Kaljunen, 045 7731 0170, suvi.kaljunen(at)msl.fi
 • Sofia Heininen, 040 0726 904, sofia.heininen(at)msl.fi
 • Pia Mustonen, pia.mustonen(at)msl.fi (perhevapaalla)

Verkko-opisto palvelee jäsenistöämme yötä päivää. Sieltä löydät kootusti kaikki opintomateriaalit ja -aineistot. Verkko-opistoa kehitetään koko ajan, ja käyttäjäpalautetta otetaan ilolla vastaan – lähetä s-postia Suville.


MSL-Konttorin käyttämisen opasvideot:

Johdanto (kesto 2:03 min)

Osallistujatiedot ja kuluerittely (5:02 min)

Tuntilaskurin käyttö (4:41 min)

Ennakkoilmoituksen tekeminen (3:13 min)