5E kylät Pohjois-Karjala

5E kylät Pohjois-Karjala

IMG_5290Tältä sivustolta löytyvät Pohjois-Karjalan mukaan valitut kylät. Kokeilujen, tapahtumien, keskustelujen ja kyläiltojen materiaalit löytyvät kylien omilta alasivuilta. Sivuilla voi seurata kylien askelia kohti vähähiilisyyttä.

Kohti vähähiilisiä kyliä -hankkeessa toteutetaan kylän vähähiilisyysprosessi vähintään 15 pohjoiskarjalaisella kylällä. Suunnittelun aluksi kartoitetaan kylän ympäristöasioiden nykytila ja tehdään siihen liittyen kyläkysely. Tavoitteena on käynnistää jokaisessa suunnittelun kohteena olevassa kylässä vähintään yksi konkreettinen, vähähiilisyyttä edistävä kokeilu. Kokeilu valitaan sen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksena. Kokeilun avulla voidaan esim. kehittää kylän jätehuoltoa ja kierrätystä, järjestää ympäristöaiheinen tapahtuma, suunnitella energiaomavarainen kylä, muuttaa kylätalon lämmitysjärjestelmä ympäristöystävällisemmäksi, perustaa kylän yhteinen lähiruokapiiri, organisoida kimppakyytijärjestelmä, tehdä yhteishankintoja aurinkopaneeleista tai sähköpyöristä tms. Oleellista on yhteinen tekeminen ympäristön hyväksi. Valituille toimenpiteille laaditaan toteutusaikataulu ja valitaan vastuutahot/-henkilöt. Hankkeessa myös autetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa ja mahdollisesti tarvittavan rahoituksen etsimisessä. Lisäksi mukana olevien kylien kylätaloille tehdään tarvittaessa kiinteistön energiakatselmus.

Kyläkohtaisten toimien lisäksi hankkeessa toteutetaan kaikille avoin ideahaku vähähiilisyyttä edistävien ideoiden löytämiseksi. Ideoiden arvioimiseen kehitetään arviointikriteerit, joiden avulla valitaan 3–10 idea jatkokehittelyyn.

Hankkeessa järjestetään myös vähintään kymmenen kaikille avointa tilaisuutta, työpajaa tai infoa vähähiilisyyteen liittyvistä teemoista sekä hankkeen teemaan liittyviä opintomatkoja ja seminaareja. Lisäksi kootaan hyviä esimerkkejä muualla maailmassa toteutetuista vähähiilisyyskokeiluista ja välitetään niitä eteenpäin. Hankkeesta tehdään loppujulkaisu, jossa esitellään tehdyt vähähiilisyyskokeilut, niiden arviointi ja tulokset.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kautta.

Hankkeen työskentelymateriaali:

Kohtivahahiilisiakyliaesitys osa 1

Kohtivahahiilisiakyliaesitys osa 2

Hanketta toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

 

Kohti vähähiilisiä kyliä logot