Juho Haavisto

Työskentelen ITE Hämeessä -hankkeen koordinattori-kartoittajana.

Asun Riihimäellä ja toimin tuottajana, valokuvaajana, tutkijana sekä kotiseutuaktivistina.

Historiantutkijana erityisalaani ovat media- ja populaarikulttuurin historia sekä kaupungit ja arkkitehtuuri.

Viime ajat olen toiminut myös paikallispodcastin, Riihistudion, tuottajana ja toisena isäntänä.