Ajankohtaista

Taloudellista tukea verkkokoulutuksiin

Siirtyivätkö koulutuksenne ja muu toimintanne poikkeusaikana pääosin verkkoon? Muistathan, että MSL:n jäsenjärjestöt voivat saada kurssi- ja luentotukea myös verkossa järjestämiinsä koulutuksiin. Silloin pätevät samat edellytykset kuin kurssi- ja luentotuelle yleensäkin.

Nainen istuu säkkituolissa läppäri sylissään

Verkkokoulutustunteja voivat olla seuraavanlaiset:

  • Osallistujien läsnä ollessa (verkossa) ryhmälle annettu opetus ja palaute
  • Itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä suoritettavat tehtävät, jotka kouluttaja antaa yhteisesti ja joita tehdään yhtä aikaa rajatun ajan. Kouluttaja on siis koko ajan mukana ohjaamassa työskentelyä. Ns. kotitehtäviin käytetty opiskelijoiden oma aika/ryhmissä työskentely ei kerrytä opintotunteja.
  • Aika, joka kouluttajalta kuluu yksilö-, tai ryhmätehtävien palautteen antamiseen osallistujille kanavasta riippumatta. Aika on arvioitava kurssiohjelmaan tehtävä- ja palautekohtaisesti, esim. 10 minuuttia/tehtävä/palaute.
  • Kouluttajan opetusta varten tekemät tallenteet (esim. videot ja podcastit) valmiina minuutteina, oletuksena, että kaikki katsovat/kuuntelevat tallenteen kokonaan valitsemanaan ajankohtana. Esim. 45 minuutin mittainen video on 1 opetustunti.
  • Rajatusta aiheesta rajatun ajan käytävän ryhmäkeskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen. Välineellä/palvelualustalla ei ole väliä, ja se voi olla sama kuin muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty kanava.

Mikäli verkkokoulutusten toteutus mietityttää, saat maksutonta neuvontaa ja teknistä tukea aivan kurssikohtaisesti kurssisihteeriltämme Sirpalta. Sirpaan saat yhteyden puhelimitse 040 596 0062 tai sähköpostitse sirpa.karvonen(at)msl.fi.

Yhdistyksenne voi hakea verkossa tänä vuonna toteutetuista koulutuksista tukea takautuvasti myös yli 2 kuukauden takaa. Ota siinä tapauksessa yhteyttä kurssisihteeri Sirpaan.

Myös koulutustiimi auttaa mielellään koulutusten suunnittelussa, ota yhteyttä tai lue kootut vinkkimme verkkotilaisuuksien järjestämiseen.

Esimerkkejä verkossa toteuteutuista koulutuksista

Esimerkki 1: Kuvankäsittelyä ja lehden taittoa Canvalla

Kurssilla tutustuttiin maksuttomaan Canva-ohjelmaan ja harjoiteltiin sen avulla kuvankäsittelyä, somejulkaisujen tekemistä ja lehden taittoa. Verkkokurssi järjestettiin Microsoft Teamsilla, ja tapaamisten välillä oli osallistujille pieniä tehtäviä, joista kouluttaja antoi palautetta. Koulutus kesti yhteensä 8 opintotuntia ja osallistujia oli 12, joten verkko‐opetuksesta saa kurssituen.

Kouluttajalle kertyi tunteja varsinaisten opetustuntien lisäksi myös opiskelijoiden ohjaamisesta, palautteenannosta ja kurssilaisille annettujen tehtävien läpikäymisestä. Yhteensä kouluttajalle tuli työtunteja 15.

Tuki lasketaan seuraavalla tavalla: 15 x 23 euroa = 345 euroa. Verkkokurssilla kuluja oli ainoastaan kouluttajan palkkiosta 400 euroa, joten kurssitukea saa 200 euroa (tuki on aina korkeintaan puolet kurssin kuluista).

Esimerkki 2: Yhdistysten uusien puheenjohtajien ja sihteerien perehdytys

Kahden päivän koulutuksessa yhdistysten uudet puheenjohtajat ja sihteerit perehdytettiin uuteen toimeensa. Koulutus pidettiin Zoomilla, ja siinä oli 30 osallistujaa. Koulutus sisälsi kaikille yhteisten osioiden lisäksi ryhmätöitä 2 opintotunnin verran. Ryhmiä oli yhteensä 4, ja ryhmiä vetivät kouluttajan lisäksi yhdistysten konkaripuheenjohtajat ja -sihteerit.

Koko osallistujajoukolle yhteisiä opintotunteja oli 6 ja ryhmätöistä kertyi 8 opintotuntia, joten yhteensä koulutuksessa oli 14 opintotuntia. Siitä saa siis kurssituen.

Tuki lasketaan seuraavalla tavalla: 14 x 23 euroa = 322 euroa. Tällä kurssilla kuluja oli 600 euroa kouluttajien palkkioista ja paremman webkameran hankinnasta, joten tukea maksetaan 300 euroa (tuki on aina korkeintaan puolet kurssin kuluista).

Opiskelija kirjoittaa tarralapulle tussilla läppärin äärellä.

Esimerkki 3: Hyvinvointia poikkeusajassa -luento

Hyvinvointivalmentaja piti Google Meetillä 2 opintotunnin mittaisen luennon, jonka jälkeen käytiin hänen johdollaan yhteistä keskustelua 45 minuutin eli yhden opintotunnin ajan. Osallistujia oli 10.

Tuki lasketaan seuraavalla tavalla: 3 x 15 euroa = 45 euroa. Luennosta kuluja tuli hyvinvointivalmentajan palkkiosta 200 euroa, joten tuki maksetaan kokonaisuudessaan. Tukea maksetaan siis 45 euroa.

Ihminen löhöilee sohvalla ja katsoo läppäriltä tietoja