#osallisuuskahvit helmikuussa

Osallisuus, Verkko, Webinaari, Kunnille, Yhteisötoimijoille

Yhteistyötä, iloa ja vuoropuhelua päätöksentekoon

Järjestäjänä Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkostohanke

https://www.maaseutupolitiikka.fi/paatoksenteontueksi/verkostot/hymy