Hyvin sanottu, Rusko!

Osallisuus, Verkko, Verkkotyöpaja, Kunnille

Keskustelujen sarja ruskolaisille

TULE MUKAAN!
KESKUSTELUT TOTEUTETAAN TEAMS -ALUSTALLA
AINA KLO 17.30-19.00.

12.10. Miten voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta
ja ympäristöä yhdessä?
Teemana ympäristö ja ilmastonmuutos.

26.10. Mitä Ruskon nuori tarvitsee?
Miten voimme rakentaa hyvän kasvuympäristön yhdessä?
Teemana nuoret ja hyvä kasvuympäristö.

9.11. Kuinka voin auttaa?
Miten voin olla mukana rakentamassa Ruskosta jokaiselle turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä? Teemana turvallinen, viihtyisä ja esteetön kunta.

23.11.Maakuntauudistukseen on noin vuosi: Minne menemme, Rusko? Miten haluaisin päivittää päätöksentekokulttuuria ja julkista keskustelua?

Keskustelut toteutetaan erätaukomenetelmällä.

Erätauko on keskustelumenetelmä, jonka lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua. Erätauko-keskustelumenetelmä sopii kaikille. Keskustelun osallistujilta ei tarvita asiantuntemusta tai aikaisempaa kokemusta.

Keskusteluista muodostetaan myös kooste, jota Ruskon kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt voivat hyödyntää oman työn ja palvelujen kehittämisen tukena.

Yhteistyössä: Ruskon kunta ja Maaseudun Sivistysliiton osallisuustyö