Taidetta kylille – kylien ja kyläläisten tarinat näkyväksi Utajärvellä

Maaseudun Sivistysliitto, Taide, Yhteisökehittäminen, Blogi

Utajärven kunta sai tänä syksynä Taiteen edistämiskeskukselta HaMa-rahoituksen, joka mahdollistaa kylätaiteilijan palkkaamisen 1–2 viikon pestiin Utajärven kirkonkylälle sekä seitsemälle kylälle kesällä 2023. Taidetta kylille -hankkeen yhteistyökumppanina toimii Maaseudun Sivistysliitto. 

Utajärven kunta on laaja ja välimatkat pitkiä – kylät ovat sen myötä jo muodostuneet omiksi vahvoiksi yhteisöiksi. Tämän taidehankkeen avulla halutaan olla vahvistamassa kyläläisten paikallisidentiteettiä ja lisätä vuoropuhelua ja mielenkiintoa kirkonkylän ja kylien välillä.  Samalla tehdään näkyväksi kunnan ja kuntalaisten tarinaa. Kylille ja kirkonkylille syntyy ensi kesänä useita fyysisiä taideteoksia, jotka yhdessä muodostavat Utajärven tarinan. Syntyneiden tarinoiden ja taideteosten kautta kuntalaiset kirjoittavat Utajärven Suomen ”kulttuurikartalle”.

Taidetta kylille -hanke käynnistyi kyläkierroksilla tänä syksynä. Kyläläisiä tavataan työpajoissa, joissa kerätään utajärveläisten toiveita, ideoita, tärkeitä paikkoja ja paikan tarinoita taiteilijahaun pohjaksi. Varsinaiset taideprojektit alkavat kylillä vuoden 2023 aikana, päättyen loppuvuodesta kirkonkylälle. Kyläläisten omat resurssit ja osaaminen otetaan kylätaiteilijuuden aikana monipuolisesti käyttöön. Valmiit teokset sijoitetaan kylälle kyläläisten ja taiteilijan yhdessä mietitylle paikalle.

Minulle työssäni tärkeää on juuri tällainen Taidetta Kylille-hankkeen tapainen toiminta, joka takaa sen, että kulttuuri tavoittaa mahdollisimman moni- ja tasapuolisesti ihmiset kunnassamme.

Antti Viitala, kulttuurituottaja, Utajärvi

Utajärven kunnan on tarkoitus jatkaa kylätaiteilija-konseptia vuoden 2023 jälkeen ja näin uusi taideteos syntyy Utajärven alueelle vuosittain. Inspiraationa tulee toimimaan tässä hankkeessa syntyneiden teosten sarja.

Nyt syntyvien teosten kautta Utajärvellä otetaan ensiaskelia kulttuurimatkailureitin luomisen suuntaan. Itse reittiä ei luoda tässä hankkeessa, mutta ihmisten omia ideoita kerätään talteen mahdollista reittiä varten. .Tulevaisuudessa kulttuurin ja matkailun voimavarojen yhdistämisen uskotaan tarjoavan monia mahdollisuuksia Utajärvellä kummankin alan kehittämiselle.

Tehdään näkyväksi Utajärven kylien ja kyläläisten tarinat taiteen keinoin!

Minä olen Utajärvellä syntynyt ja mulle on tärkeetä, että voin olla mukana entisen kotikuntani kehittämisprojektissa.

Riitta-Johanna Laitinen, yhteisökehittäjä, yhteisötaiteilija

Hanketta koordinoi Utajärven kunta: kulttuurituottaja Antti Viitala sekä hankkeen projektityöntekijä Riitta Johanna Laitinen. Maaseudun Sivistysliitto toimii yhteistyökumppanina.

Lisätiedot

Antti Viitala, Utajärven kunnan kulttuurituottaja, antti.viitala@utajarvi.fi, p. 040 643 0920
Riitta Johanna Laitinen, hankkeen projektityöntekijä, riitlait@gmail.com p. 040 584 4907