Kohteen adoptio -työpaja

Ympäristö, Työpaja, Kylille, Yhteisötoimijoille

Kohteen adoptiolla tarkoitetaan sitä, että yhteisö, henkilö tai muu taho sitoutuu huolehtimaan valitun kohteen hoidosta tai käytöstä yhdessä omistajan kanssa sopimalla. Tämä ei tarkoita kohteen omistamista. Tehtävät toimenpiteet määritellään yhdessä ja toiminta on suunniteltua. Perinteisesti kohteen adoptiota on sovellettu esimerkiksi luontokohteiden, rakennusten tai historiallisten kohteiden kunnosta tai käytöstä huolehtimiseen.

Työpajan sisältö

Tilattavissa on yhden päivän tai kahden illan työpaja. Aluksi perehdytään lyhyesti kohteen adoption käsitteeseen ja hyviin esimerkkeihin. Työpajassa käydään läpi valitun kohteen nykytila sekä ideat, toiveet ja mahdollisuudet sen adoptoimiseksi. Kohteen adoption sisällöstä ja tehtävistä sekä jatkotoimista laaditaan suunnitelma. Tarvittaessa suunnittelua tehdään yhdessä kohteen omistajan kanssa.

Tarvittavat materiaalit / resurssit

Tarvitaan ennalta mietitty kohde, jonka adoptiota lähdetään suunnittelemaan. Kohteesta on hyvä olla taustatietoa, kuten kartta-aineistoa tai muita hyödyllisiä asiakirjoa. Ennen kaikkea tarvitaan intoa ja halua valitun kohteen adoptoimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Lisäksi tarvitaan sopiva kokoontumistila työpajan järjestämiseen. Työpaja olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä järjestää niin, että samalla päästään tutustumaan adoptoitavaksi suunniteltuun kohteeseen.

Kohderyhmä

Yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt, joilla on sopiva kohde adoptioon mietittynä.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät materiaalit

Ei valittuja sivuja