Teemat ja hankkeet

Teemat ja hankkeet

Maaseudun Sivistysliiton strategian mukaan nostamme tietyt teemat, niiden tavoitteet sekä oman osaamisemme syventämisen keskeiseen rooliin toiminnassamme. Tekemisellämme haluamme sivistystyön keinoin kantaa kortemme kekoon aikakautemme keskeisiin haasteisiin, joita ovat maailman demokratiakehitys, globalisaatio ja monikulttuurisuus, ympäristökysymykset, kuntien elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi sekä luovuuden merkitys.

Toimimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja eri yhteisöjen parissa, kylillä, kunnissa ja kortteleissa yhteisöllisyyttä arvostaen, yhteisökehittämisen keinoin, monipuolisella pedagogiikalla ja kulttuurityöllä.

Toimintamme pääteemat

  • Järjestökoulutus
  • Kuntayhteistyö ja osallisuus
  • Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys
  • Hiiliviisaus ja kestävä kehitys
  • Kulttuuri ja osallistava ympäristötaide
  • ITE-taide

Teemojen sisälle rakennamme hankeperheitä, joissa kehitämme ja toteutamme saman sisältöisiä hankekokonaisuuksia ja yhteisökehittämisen prosesseja eri puolilla Suomea.


Järjestökoulutus

Tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista ja kulttuurista tukea sekä kehitämme monenlaista koulutusmateriaalia verkko-opistoomme. Lue lisää.


Kuntayhteistyö ja osallisuus

Tuemme yhteistyötä, jossa asukkaat, järjestöt ja kunnat yhdistävät voimansa ja osaamisensa moniarvoisen ja aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi. Lue lisää.

Hyvän mielen paikat -hanke, Pohjois-Pohjanmaa (Pudasjärvi, Pyhäjoki, Tyrnävä) 2016–2018

Vastaanottava Tunturi-Lappi, 2016–2018

RAIMO-hanke, 2016–2018 (kumppanuushanke Marttojen kanssa)


Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Lue lisää.

Green Care, LuoKSe-hanke, Keski-Suomi 2016–2018

Maaseutuyrittäjyys ja tapahtumat, Seudullista satoa -hanke, Keski-Suomi 2017-2018


Hiiliviisaus ja kestävä kehitys

Lisäämme asukkaiden tietämystä ja kannustamme heitä arkisiin tekoihin kestävän kehityksen ja kiertotalouden puolesta. Lue lisää.

Kohti vähähiilisiä kyliä, Pohjois-Karjala 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjois-Suomi, Kainuu, 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjoinen Keski-Suomi 2016–2018


Kulttuuri ja osallistava ympäristötaide

Tuotamme paikallisidentiteetistä kumpuavia ympäristötaideteoksia ja yhteisöllisiä kulttuuritekoja. Lue lisää.


ITE taide

Nostamme esiin itseoppineita taiteilijoita ja elävää kulttuuriperintöä, innostamme ITE-taiteella suomalaisia arjen luovuuteen ja oman osaamisen tunnistamiseen. Lue lisää.

ITE-taiteen kartoitukset
ITE Saimaalla
2016–2017
ITE Pirkanmaalla 2016–2018

Karhufestivaali, Metsän kansaa, Ilomantsi 2017