Teemat ja hankkeet

Teemat ja hankkeet

Maaseudun Sivistysliiton strategian mukaan nostamme tietyt strategiset sisältöteemat, niiden tavoitteet sekä oman osaamisemme syventämisen keskeiseen rooliin toiminnassamme. Tekemisellämme haluamme sivistystyön keinoin kantaa kortemme kekoon aikakautemme keskeisiin haasteisiin, joita ovat maailman demokratiakehitys, globalisaatio ja monikulttuurisuus, ympäristökysymykset, kuntien elinvoima ja kuntalaisten hyvinvointi sekä luovuuden merkitys.

Toimimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja eri yhteisöjen parissa, kylillä, kunnissa ja kortteleissa yhteisöllisyyttä arvostaen, yhteisökehittämisen keinoin, monipuolisella pedagogiikalla ja kulttuurityöllä.

Toimintamme strategiset sisältöteemat

  • Yhdistysvaikuttaminen
  • Kuntayhteistyö ja osallisuus
  • Ilmastoviisaus
  • Paikalliskulttuuri  ja -identiteetti
  • ITE-taide ja arjen luovuus

Teemojen sisälle rakennamme hankeperheitä, joissa kehitämme ja toteutamme saman sisältöisiä hankekokonaisuuksia ja yhteisökehittämisen prosesseja eri puolilla Suomea.


Yhdistysvaikuttaminen

Tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista ja kulttuurista tukea sekä kehitämme monenlaista koulutusmateriaalia verkko-opistoomme. Lue lisää.


Kuntayhteistyö ja osallisuus

Tuemme yhteistyötä, jossa asukkaat, järjestöt ja kunnat yhdistävät voimansa ja osaamisensa moniarvoisen ja aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi. Lue lisää.

Tää on mulle tärkee -hanke, Pohjois-Pohjanmaa, 2020-2022

Hyvän mielen teot, yhteiset talkoot -hanke, Keski-Suomi 2018-2020

Hyvän mielen paikat -hanke, Pohjois-Pohjanmaa (Pudasjärvi, Pyhäjoki, Tyrnävä) 2016–2018

Vastaanottava Tunturi-Lappi, 2016–2018

RAIMO-hanke, 2016–2018 (kumppanuushanke Marttojen kanssa)


Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Lue lisää.

Green Care, LuoKSe-hanke, Keski-Suomi 2016–2018

Maaseutuyrittäjyys ja tapahtumat, Seudullista satoa -hanke, Keski-Suomi 2017-2018

KORTTEERI. Notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria -hanke (2017-2019)


Ilmastoviisaus

Lisäämme asukkaiden tietämystä ja kannustamme heitä arkisiin tekoihin kestävän kehityksen ja kiertotalouden puolesta. Lue lisää.

Kohti vähähiilisiä kyliä, Pohjois-Karjala 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjois-Suomi, Kainuu, 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjoinen Keski-Suomi 2016–2018


Paikalliskulttuuri ja -taide

MSL:n kulttuuritoiminnassa tuetaan eri tavoin omakohtaista ja vastuullista suhdetta paikalliskulttuuriin, lähiympäristöön ja luontoon. Kulttuuritapahtumia ja -festivaaleja sekä taidenäyttelyitä ja taidetapahtumia järjestetään yhteistyössä kuntien, museoiden ja erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa. Luovan alan ammattilaisten työ- ja elinmahdollisuuksia kehitetään maaseutukunnissa. Osallistavan ja yhteisötaiteen keinoin liitto osallistuu paikallisidentiteetistä kumpuavien taideteosten ja taidetapahtumien toteutukseen eri puolilla Suomea. Lue lisää.

Ajankohtaiset hankkeet ja tapahtumat:

KEHO – ainoa kotini maailmassa (2017-2018)

KORTTEERI. Notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria -hanke (2017-2019)

Syötävä Puisto

CityTorpparit ja taiteilijaresidenssitoiminta

Ylisukupolvinen kulttuuritoiminta 2018-2020, yhteistyö Eläkeliiton kanssa käynnistymässä


ITE taide ja arjen luovuus

Nostamme esiin itseoppineita taiteilijoita ja elävää kulttuuriperintöä, innostamme ITE-taiteella suomalaisia arjen luovuuteen ja oman osaamisen tunnistamiseen. Lue lisää.

ITE-taiteen kartoitukset
ITE Saimaalla
2016–2017
ITE Pirkanmaalla 2016–2018

Karhufestivaali, Metsän kansaa, Ilomantsi 2017