Taiteilijahaku Uudellemaalle!

Taide, Uutinen

Haluaisitko työskennellä noin kuukauden ajanjakson valitsemassasi kohteessa Uudellamaalla?

Tarjoamme taiteilijalle, tai taiteilijaryhmälle, työskentelyrahoitusta kesän – syksyn 2021 aikana.

VUODEN 2021 TEEMA: Itämeri: vesistöt, rannat, monimuotoisuus

Maaseudun Sivistysliitto jatkaa viime vuotista teemaa Itämeren parissa. Voit valita itse missä työsi suoritat, kunhan työskentelyprosessia voi seurata sosiaalisen median välityksellä. Olemme avoimia teeman erilaisille tulkinnoille ja toteuttamisen tavoille.

TYÖSKENTELYÄ KOSKEVAT OHJEET

  • Maaseudun Sivistysliitto maksaa taiteilijalle, tai taiteilijaryhmälle, 2 000 euron kuukausipalkkion. Palkkion suuruuteen vaikuttaa työskentelyjakson pituus (maksimissaan kuukausi).
  • Taiteilijalle, tai taiteilijaryhmälle, maksetaan palkkion lisäksi työskentelyyn liittyviä matka- ja materiaalikuluja 500 euron verran.
  • Taiteilija toteuttaa teoksensa valitsemallaan ilmaisumuodolla, itse valitsemaansa paikkaan, kunhan se sijaitsee Uudellamaalla.
  • Valmis teos tulee taiteilijan toimesta sijoittaa paikoilleen joko pysyväisluonteisena, väliaikaisena, tai sen voi tallentaa digitaalisesti eri alustoille.
  • Yleisöllä tulee olla mahdollisuudet seurata teoksen toteutusta sosiaalisen median kautta. Julkaisukanavat sovitaan yhdessä.
  • Maaseudun Sivistysliitto raportoi taiteilijoiden työskentelyprosesseista ja valmiista teoksesta myös omilla kanavillaan, tavoitteena laaja julkisuus.
  • Toteutettavan teoksen suunnitelma ja taiteilijaesittely tulee toimittaa 10.5. mennessä sähköpostilla osoitteeseen heli.lukkarinen@msl.fi.  Taiteilijavalinta julkaistaan toukokuun lopussa. Liitä hakemukseesi mukaan ajatuksesi sosiaalisen median käyttämisestä.
  • Projektiasi on mahdollista esitellä Itämeripäivän yhteydessä 26.8.
  • Otathan kaikessa toiminnassasi huomioon valtioneuvoston Covid-19-pandemiaa koskevat linjaukset.

LISÄTIETOA

Heli Lukkarinen, taidetuottaja, Maaseudun Sivistysliitto heli.lukkarinen@msl.fi

TAUSTAA

John Nurmisen Säätiön käynnistämää ja koordinoimaa Itämeripäivää vietetään vuosittain aina elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Teemapäivän tavoitteena on nostaa esille tärkeitä merellisiä aiheita ja innostaa tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa. Juhlinnan lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Vuonna 2021 Itämeripäivää vietetään 26.8.

Maaseudun Sivistysliitto on palkannut vuodesta 2015 lähtien taiteilijoita työskentelemään eri puolille Suomea nimikkeillä CityTorppari, kylätaiteilija, tai residenssitaiteilija. Menetelmien tavoitteena on lisätä kaupunkien ja maaseudun välistä yhteistyötä.  Tyypillisesti Maaseudun Sivistysliiton palkkaamat taiteilijat asettuvat työskentelemään muutaman viikon jaksoiksi valitsemansa yhteisön pariin, jolloin yhteisön ja taiteilijan välille muodostuu vuorovaikutusta. Lopputuloksena voi syntyä julkinen teos, sävellys, tanssi, tai ympäristötekoja riippuen taiteilijasta, yhteisöstä ja paikan hengestä.