Pohjois-Savon ITE-kartoitus alkaa 2021

ITE-taide, Taide, Uutinen

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Maaseudun Sivistysliitolle rahoituksen maakunnan ITE-taiteen kartoittamiseen. EU:n maaseuturahoituksella toteutettava hanke on kaksivuotinen ajalla 2021–2022. Hanketyöntekijän paikka tulee hakuun tammikuun 2021 kuluessa.

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen tavoitteena on löytää uusia visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä teosympäristöjä, jotka kiinnostaisivat myös matkailijoita. Näistä aiheista kootaan ja tallennetaan tietoa. ITE-taidekohteita myös tuodaan esille yleisöille, ja työn tuloksia tarjotaan käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin.

Kenttätyön vaiheessa ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty Pohjois-Savossa. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla ja viestinnässä. ITE-taiteilijoita myös kannustetaan kohteidensa avoinna pitämiseen sekä opastetaan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen.

Hanketta toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto, joka on tehnyt vastaavia kartoituksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan eri puolilla Suomea.

Yleisön vihjeet ITE-taiteilijoiden etsinnöissä ovat erittäin tärkeitä. Vinkkejä aletaan ottaa vastaan Maaseudun Sivistysliittoon, kun hankkeelle saadaan palkatuksi työntekijä.

Hankkeen suunnitelma täällä.

LISÄTIETOJA 12.1.2021 jälkeen:
Kulttuurituottaja Raija Kallioinen
raija.kallioinen(at)msl.fi
Puh. 040 5636 876

Kuvassa on edesmenneen suonenjokelaisen ITE-taiteilijan Niilo Rytkösen teosympäristöä. Rytkösen tuotantoa on esitelty useissa ITE-taiteen näyttelyissä. Nyt yleisöltä toivotaan uusia vinkkejä pohjoissavolaisista omaleimaisista itseoppineista taiteilijoista. (Kuva Minna Haveri.)


Mitä ITE-taide on?

  • ITE-taide on oman aikamme suomalaista visuaalista nykykansantaidetta.
  • ITE-taiteilijat ovat itseoppineita, mutta he eivät ole harrastajataiteilijoita, jotka ottavat mallia taiteen traditioista.
  • ITE tulee sanoista Itse Tehty Elämä. ITE-taide on osa tekijänsä elämänpolkua.
  • ITE-taidetta tehdään ja esitetään ensi sijassa taidemaailman ulkopuolella, tekijän omassa arjen ympäristössä.
  • ITE-taide on rohkean yksilöllistä ja kekseliään omaperäistä.
  • ITE-taide ei muodosta “kehittyvää” ITE-taiteen historiaa, vaan jokainen ITE-taiteilija luo oman taidekäsityksensä.
  • ITE-taide on osa kansainvälistä outsider-taiteen kenttää.
  • Lue lisää ITE-taiteesta ITEnetin sivuilta. Siellä kerrotaan taideilmiöstä, taiteilijoista, ympäristöistä ja ajankohtaisesta toiminnasta.