Pauliina Maukonen-Kärkkäinen valittu Ajatuspaja Alkion käynnistäjäksi

Ajatuspaja Alkio, Uutinen

23.4.2020

Ajatuspaja Alkion tutkimuskoordinaattoriksi ja toiminnan käynnistäjäksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Pauliina Maukonen-Kärkkäinen. Hän aloittaa tehtävässään 4.5.2020.

Tutkimuskoordinaattori Pauliina Maukonen-Kärkkäinen, Ajatuspaja Alkio

Ajatuspaja Alkio toimii osana Maaseudun Sivistysliittoa. Toiminnassa ensimmäisen vuoden sisällöt keskittyvät kansanvaltaan, nuorten osallisuuteen ja demokratiataitoihin sekä tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

Yleisenä tavoitteena Ajatuspaja Alkiolla on tuottaa valituista aiheista tietoa, uusia näkökulmia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekoon sekä herättää yhteiskunnallista aktiivisuutta ja keskustelua saattamalla yhteen tutkijoita, asiantuntijoita, päättäjiä ja kansalaisia.

Maukonen-Kärkkäinen siirtyy ajatuspajan tutkimuskoordinaattoriksi Keskustan Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajan tehtävästä. Ennen keskustauraansa hän on toiminut Jyväskylän yliopistossa valtio-opin ja kulttuuripolitiikan oppiaineissa tutkijana ja opettajana sekä ollut perustamassa kansalaistoiminnan yliopistollisen opetuksen ja tutkimuksen keskusta ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPORE:a. Maukonen-Kärkkäisellä on tutkijakoulutus.

LISÄTIETOJA

MSL:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Perttula
puh. 050 570 4322, tohtori.perttula@gmail.com

MSL:n toiminnanjohtaja Paula Yliselä
puh. 040 719 1687, paula.ylisela@msl.fi