Osaamismerkit apuna matkalla kohti vastaanottavampaaa kansalaistoimintaa

Kansalaistoiminta, Maaseudun Sivistysliitto, Uutinen

Vuoden 2024 aikana ilmestyy kolme uutta osaamismerkkiä

Maaseudun Sivistysliitto on valinnut vastaanottavuuden ja saavutettavuuden vuoden 2024 teemoikseen. Teemavuosi on meille hyvä tilaisuus kehittää koulutuspalveluita saavutettavuuden ja vastaanottavuuden näkökulmasta. Maaseudun Sivistysliitossa on myös päätetty yhdessä päivittää henkilöstöstrategiaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja lisätä henkilöstön koulutusta niin turvallisemmasta tilasta, häirintäyhdyshenkilöstä kuin verkkosivujen saavutettavuudestakin.  Teemavuonna julkaisemme uusia koulutussisältöjä, joiden yhteydessä voi suorittaa osaamismerkkejä saavutettavuuden ja vastaanottavuuden teemoista. Syksyllä järjestetään myös häirintäyhdyshenkilö -koulutus, jonka yhteydessä voi suorittaa osaamismerkin. Asioita voi ottaa haltuun pala kerrallaan.  Maailma ei tule hetkessä valmiiksi, mutta jo ensimmäisen askeleen ottamisen jälkeen matka vastaanottavampaa ja saavutettavampaa järjestötoimintaa on otettu. Meitä kaikkia tarvitaan!

Saavutettavamman kansalaistoiminnan osaaja

Saavutettavuudella tavoitellaan sitä, että mahdollisimman moni voisi käyttää digipalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on siis digimaailman esteettömyyttä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki myös velvoittaa esimerkiksi viranomaisia tekemään verkkosisällöistä saavutettavia. Vaikka saavutettavuusvaatimukset eivät koskisi omaa järjestöä tai yhdistystä, saavutettavuuden parantamisella on kuitenkin monia hyötyjä kaikille verkkopalvelun käyttäjille. Keväällä ilmestyneen oppimaterialin avulla voi tutustua saavutettavuusvaatimuksiin sekä saada käytännön vinkkejä siihen, miten voi tehdä omista verkkosisällöistäsi, kuten verkkosivuista, saavutettavampia. Materiaali on avoinna kaikille ja sen yhteydessä voi suorittaa Saavutettavamman kansalaistoiminnan osaaja -osaamismerkin.

Elokuussa voi suorittaa Vastaanottavamman kansalaistoiminnan osaamismerkin. Oppimateriaalissa tutustutaan mm. turvallisemman tilan periaatteisiin ja pohditaan erilaisia tilanteita, joissa vastaanottavuutta voisi vielä kehittää.

Lokakuussa ilmestyy Häirintäyhdyshenkilö -osaamismerkki. Koulutus järjestetään verkossa 8.10 ja 28.19. klo 14-16. Seuraa Maaseudun Sivistysliiton tapahtumakalenteria ja sosiaalisen median kanavia ja tule mukaan!

Lue lisää kampanjastamme:
https://msl.fi/meita-kaikkia-tarvitaan-kohti-vastaanottavaa-ja-saavutettavaa-jarjestotoimintaa/