Maaseudun Sivistysliitto on mukana Hyvin sanottu -hankkeessa

Järjestökehittäminen, Yhteisökehittäminen, Uutinen

Yksi syksyn 2020 iloisimmista asioista oli saada kutsu yhteistyökumppaniksi keskustelukulttuurihankkeeseen! Hankkeen nimeksi on valittu “Hyvin sanottu – kunnioittaen keskusteleva Suomi”. Mukana on jo useita erilaisia toimijoita. Erätauko-keskustelujen järjestäminen ja Erätauko-koulutusten järjestäminen ovat olleet osa MSL:n työkalupakkia jo muutaman vuoden ajan. Olemme saaneet hyvää kokemusta siitä, että myös etäyhteydellä voi keskustella dialogisesti ja toisia keskustelijoita kunnioittaen. Järjestämissämme keskusteluissa on puhututtanut muun muassa asumiseen liittyvä monipaikkaisuus.

Hyvin sanottu -hanke on viisivuotinen (2021‒2026), ja sitä koordinoivat Yle ja Erätauko-säätiö. Mukana on kansallisia, kansainvälisiä ja paikallisia toimijoita sekä yksityishenkilöitä. Hanke tulee näkymään eri kanavilla, kuten radiossa, televisiossa, verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä toiminnallisesti esimerkiksi eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Maaseudun Sivistysliitto on järjestänyt useita Erätauko-keskusteluita ja todennut sen oivaksi menetelmäksi rakentavaan vuorovaikutukseen.

MSL järjestää keskusteluja nuorten ja jäsenjärjestöjen kanssa

Vuonna 2021 osallistamme erityisesti nuoria keskustelemaan hyvinvoinnista ja elämästä maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa. Vuosien 2021-2026 aikana järjestämme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa Erätauko-keskusteluja teemoista, jotka kumpuavat erityisesti heidän toimintaympäristöstään, esimerkiksi maalta ja metsästä.

Hankkeen tavoitteena on kohottaa keskustelukulttuurin tasoa

Hyvin sanottu -hankkeen tavoitteena on kohottaa keskustelukulttuurin tasoa yhdessä ja innostaa ihmisiä mukaan toisiamme kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun. Hankeen avulla luodaan turvallisia paikkoja keskustelulle ja pyritään siihen, että keskusteluun osallistuminen olisi kaikille suomalaisille mielekkäämpää.

Taustalla hyvät yhteistyökokemukset Erätauko-menetelmästä

MSL on haastanut jo aiempina vuosina jäsenjärjestöjään ja MSL:n toimintaa seuraavia tahoa ja ihmisiä järjestämään omia Erätauko-keskusteluja sekä tuomaan saman pöydän ääreen erilaisia ihmisiä ja ajatuksia. Keväällä 2020 järjestimme myös poikkeusajan dialogeja. Poikkeusajan dialogien kokonaisuutta koordinoivat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja valtiovarainministeriö. Olemme myös kouluttaneet jäsenjärjestöjämme Erätauko-menetelmän hyödyntämiseen.

Erätauko on Sitran kehittelemä tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. Lue lisää Erätauko-menetelmästä ja Erätauko-säätiöstä: www.eratauko.fi

Millainen keskustelija olet? Tee testi täällä.

Lisätietoa:

Koulutuspäällikkö Virpi Skippari, +358 40 737 8089, virpi.skippari@msl.fi

hyvinsanottu #brasagt