Hama-rahoitus tukee kulttuurin kukoistusta Suomen kylissä

Maaseudun Sivistysliitto, Taide, Ympäristö, Uutinen
Moottorisahaveistäjä Juha Käkelä kylätaiteilijana Kauhavalla Kleemolan kylätalolla. Kuva: Heli Kallio-Kauppinen.

Suomen kylissä ja maaseudun kunnissa on valtava määrä omaleimaisia matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia. Ihmiset tekevät niitä antaumuksella itseään ja toisiaan varten. Kulttuuritahtoa, kekseliäisyyttä, osaamista ja talkoointoa löytyy. Tukea tälle löytyy myös rahoitusten keskusvirroista.

Taiteen keskustoimikunnan Taiken kautta on tänä vuonna jaettu erityisavustuksia harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Näiden hama-rahoitusten turvin on viriämässä mitä mielenkiintoisimpia hankkeita ja tapahtumia ympäri maaseutua. Seuraava haku päättyy 15.3.2023. Maakuntien liitot ovat jakaneet alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukea (AKKE). Myös EU:n maaseuturahoituksen kautta on toteutettu kylien kulttuurihankkeita.

Maaseudun Sivistysliitto mukana kylätaiteen kentillä

Kylien kulttuuritoiminnan rahoituksia on saatu Maaseudun Sivistysliiton lähiverkostoihinkin. Olemme kumppaneina mukana Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa edistämässä kylissä toteutettavia taidetekoja. Kaikkia toimia yhdistää ympäristöihin tehtävät taideteot, joissa hyödynnetään kierrätettäviä ja luonnosta löydettäviä materiaaleja.

Mitä on luvassa Pohjois-Pohjanmaalla? Utajärven kunta palkkaa hama-rahoituksen turvin kylätaiteilijoita tekemään peräti yhdeksän erilaista taidetekoa kylien asukkaiden kanssa. Toisessa, AKKE-rahoituksella toteutuvassa hankkeessa kolmen kylän yhteinen yhdistys toteuttaa pyöräillen ja patikoiden kuljettavan kulttuurimatkailureitin. Molemmissa hankkeissa asukkaat itse kokoavat ensin kyliensä tarinoita ja perinnetietoa. Sitten työhön tulee mukaan taiteilijoita, joiden kanssa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan kylille paikan henkeen luontuvia ympäristöteoksia. Tavoitteena on saada taidetekojen myötä kylät mukaan Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden 2026 ohjelmaan.

Pohjois-Karjalassa hama-rahoitusta on tullut MSL:n alueellisille yhdistyksille. Ilomantsissa on saatu jo käyntiin toimet moottorisahaveistotapahtuman kehittämiseen. Tavoitteena on löytää paikallinen jatkaja ja tuore konsepti Maaseudun Sivistysliiton kymmenen vuotta toteuttamalle Karhufestivaalille. Ilomantsi saa myös jättimäisen maamerkin, moottorisahaveistäjien johdolla yhteisöllisesti toteutetun karhuveistoksen. MSL:n Pohjois-Karjalan aluejärjestön juuri saama hama-rahoitus puolestaan mahdollistaa samantyyppisen kylätaiteilijatoiminnan kuin Pohjois-Pohjanmaalla on jo käynnistyt.

Keski-Suomessa MSL on jo aiemmin toteuttanut kylätaiteilijatoimintaa. Nyt käynnissä oleva EU:n maaseuturahoituksella toteutettava kiertotaloushanke Idylli on kehittänyt idean Tuunaajan romurallista. Kyläläisiä opastetaan ja innostetaan tekemään kierrätysromusta teoksia, jotka löytävät lopulliset paikkansa esimerkiksi kyläympäristöistä.

#kulttuuribudjettiprosenttiin

Parhaillaan on käynnissä Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n koordinoima kampanja #kulttuuribudjettiprosenttiin.

Eri taidemuotojen parissa toimivat järjestöt osoittavat eduskuntavaalien alla päättäjille kulttuuri- ja taidetoiminnan merkityksellisyyttä. Maaseudun Sivistysliiton työssä yhteys kyliin ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeällä sijalla samoin kuin ITE-taiteilijoiden esille nostaminen.