Haemme kahta työntekijää Ymppi- ja Idylli-hankkeisiin

Maaseudun Sivistysliitto, Ympäristö, Uutinen

Etsimme hanketyöntekijää Ymppi-hankkeeseen. Alla on kuvaus hankkeesta. Etsimme osaavaa, innokasta ympäristöstä kiinnostunutta työntekijää Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimiin. Työ on yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa, pääasiassa kurssien, koulutusten, työpajojen ja tapahtumien järjestämistä Vaalan, Puolangan ja Paltamon kuntien sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla. Arvostamme ympäristöalan koulutusta ja työkoemusta. Työ on osa-aikainen eli 50 % normaalista työajasta sekä määräaikainen. Työn suorittamien edellyttää oman auton käyttöä. Työ on osin myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Hakemukset tiistaihin 3.8. klo 16.00 mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi tai MSL:n Joensuun toimisto, Kauppakatu 23 b A8, 80100 Joensuu. Lisätietoja timo.reko@msl.fi

Ymppi-hankkeen kuvaus

Ihmisen toiminta on vaikuttanut vahvasti ympäristön tilaan jo tuhansien vuosien ajan. Viimeisten vuosisatojen aikana tahti on koko ajan kiihtynyt. Entisajan ihminen eli aivan eri tavalla luonnon ehdoilla ja oli sen toiminnasta riippuvainen. Moni entisajan elämäntapaan liittyvä osaaminen, työtapa tai toimintamalli olisi erittäin toimiva ja erityisesti ympäristöystävällinen myös nykyaikana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden tietämystä ja ymmärrystä ympäristöperinteeseen liittyen ja samalla tehdä tutuksi vanhoja, ilmastoystävällisisä toimintatapoja ja tuotteita. Tavoite on, että osallistujat omaksuvat vanhoja, hyviksi havaittuja toimintatapoja ja tuotteita osaksi omaa elämäänsä ja levittävät tietoa niistä myös eteenpäin.

Lisäksi tavoitteena on, että hankkeessa opitun avulla alueen kylät ja yritykset voivat kehittää uudenlaisia, ilmastoviisaita tuotteita ja tapahtumia osaksi omaa toimintaansa ja sitä kautta houkutella mukaan uusia toimijoita tai saada uusia asiakkaita. Nimensä mukaisesti Ympäristöperinnettä ilmastokestävästi -hanke toimii ymppinä! Se tarjoaa alueen asukkaille käytännön keinoja ja taitoja ympäristöystävälliseen toimintaan sekä innostaa kehittämään lisää toimintaa aiheen parissa.

Hankkeen tarjottimelle kuuluu erilaisia kurssi-, työpaja-, opintomatka- ja tapahtumakokonaisuuksia, joista jokainen järjestetään vähintään kerran hankkeen aikana. Yhteensä on tarkoitus järjestää vähintään 15 kurssia. Kursseja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös verkossa. Kurssien lisäksi järjestetään mm. maatalousperinteeseen liittyviä tapahtumia, perustetaan perinneyrttitarhoja ja kukkapeltoja, järjestetään opintomatkoja alueen perinnekohteisiin sekä torjutaan vieraslajeja. Hankkeessa on tarjolla oma koulutusosio myös lapsille.

Hankkeen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ry. Hanke käynnistyy 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2023. Hanketta toteutetaan koko Oulujärvi Leader ry:n toiminta-alueella.

Etsimme hanketyöntekijää Idylli -hankkeeseen. Alla on kuvaus hankkeesta. Etsimme osaavaa, innokasta ympäristöstä ja kiertotaloudesta kiinnostunutta työntekijää Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimiin. Työ on yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa, pääasiassa kiertotalouspilottien järjestämistä Keski-Suomen maakunnassa. Keski-Suomen Kylät vastaavat pääasiassa hankkeen digiosallisuuden järjestämisestä. Arvostamme ympäristöalan sekä kylä- ja yhteisötoiminnan koulutusta ja työkoemusta. Työ on osa-aikainen eli 75 % normaalista työajasta sekä määräaikainen. Työn suorittamien edellyttää oman auton käyttöä. Työ on osin myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Hakemukset tiistaihin 3.8. klo 16.00 mennessä osoitteeseen timo.reko@msl.fi tai MSL:n Joensuun toimisto, Kauppakatu 23 b A8, 80100 Joensuu. Lisätietoja timo.reko@msl.fi

Idylli-hankkeen kuvaus

Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta. Kiertotalous on avainasemassa, kun halutaan löytää ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja: sen tavoitteena on olemassa olevien tuotteiden ja materiaalien tehokas hyödyntäminen niin, että jätteen synty ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö minimoidaan. Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen edesauttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Myös digitalisaatio tarjoaa hyviä mahdollisuuksia maaseutualueiden ilmastoviisaampaan elämään.

Hankkeen tavoitteena on käytännön toimilla edistää keskisuomalaisten kylien kiertotalousosaamista sekä lisätä digitaalisten alustojen ja viestintäkanavien käyttöä kylien yhteydenpidossa ja toiminnan suunnittelussa. Hankkeessa innostetaan ja aktivoidaan ihmisiä 22 kylässä toteuttamaan erilaisia kiertotalouspilotteja sekä ottamaan käyttöön digiosallisuuden työvälineitä. Kiertotalouspilotit ovat käytännön tekoja, joiden avulla pyritään materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Pilotit edesauttavat pienentämään ilmastopäästöjä ja lisäämään hiilen sitomista parantaen samalla kyläympäristöä.

Digiosallisuudella tarkoitetaan uusien yhteydenpito- ja viestintätapojen käyttöön ottamista kylätoiminnassa sekä Keski-Suomen Kylät ry:n ja paikallisten pilottikylien osalta. Hankkeen jälkeen Keski-Suomessa on 30 paikallisosaajaa, jotka voivat jatkossa kouluttaa ja ohjata myös muiden kylien ihmisiä uusiin kiertotaloustoimiin. Kaikki tehdyt toimenpiteet liitetään osaksi kylämme.fi-sivustoa kylätoiminnan ja suunnittelun aineistoiksi.

Hankkeen päätoteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja osatoteuttajana Keski-Suomen Kylät ry. Maaseudun Sivistysliitolla on vankka kokemus erilaisten ilmasto- ja ympäristöhankkeiden toteuttamisesta eri puolilla Suomea. Keski-Suomen kylät edustaa alueen paikallistuntemusta sekä digitaalisen kyläsuunnittelutyön ja -viestinnän osaamista.

Hanke alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.6.2023.