Avoin työpaikka: hankekoordinaattori ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun -hankkeeseen

ITE-taide, Maaseudun Sivistysliitto, Uutinen
ITE-kohde Uudellamaalla: Elis Sinistön Villa Mehu, Kirkkonummi (kuva: Raija Kallioinen)

Maaseudun Sivistysliitto etsii hankekoordinaattoria ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun -hankkeeseen. Hankkeessa kartoitetaan uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä, tallennetaan tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin.

Hankekoordinaattorin tehtävään kuuluu yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton taidetiimin kanssa

 • hankkeen sisällöllisen ja taloudellisen toteutumisen suunnittelu, seuranta ja raportoinnit
 • yhteistyöverkoston käynnistäminen ja ylläpito (matkailualan yrittäjät, luovan alan
  yrittäjät, kylätoiminta, kulttuuritoimijat, museot, oppilaitokset, kansainvälinen verkosto)
 • hankkeen viestintäsuunnitelman laatiminen ja hankeviestintä
 • etsintäkuulutuskampanja, saatujen vihjeiden luokittelu, osallistuminen
  kartoituskäynneille, esittelyaineiston tuotantoon sekä aineiston arkistointiin Collecte-kokoelmanhallintajärjestelmään
 • dokumentoitavien ja matkailutoiminnassa kehitettävien noin kymmenen taidekohteen ja taiteilijoiden valinta sekä niiden esittelyn organisointi matkailua palveleville toiminta-alustoille ja muille kanaville
 • ostopalveluhankintojen valmistelu ja valittavien toteuttajien työn käytännön ohjaus
 • seminaarin toteuttaminen uusmaalaisten ITE-taidekohteiden matkailullisesta hyödyntämisestä

Edellytämme hankekoordinaattorilta työhön soveltuvaa koulutusta, suunnittelu- ja organisointikykyä, verkostoitumistaitoa, dokumentointitaitoa, viestinnällisiä taitoja, visuaalisten taiteiden tuntemusta sekä sujuvaa suomen ja ruotsin kielen hallintaa. Erityisinä ansioina näemme matkailualan tarpeiden tuntemuksen ja Uudenmaan alueen paikallistuntemuksen.

Tehtävässä edellytetään matkustusvalmiutta sekä kenttätyövaiheessa ajoittain joustavia työaikoja ja oman auton käyttöä. Työntekijä liikkuu kartoitusvaiheessa itsenäisesti ja vierailee ITE-taiteilijoiden kodeissa ja työtiloissa. Työtä tehdään monipaikkaisesti. Työskentelyalueena on koko Uusimaa, painottuen maakunnan itäiseen osaan.

Työsuhde on kestoltaan 15 henkilötyökuukautta. Työ sijoittuu välille 1.9.2022–29.2.2024 sopimuksen mukaan osa-aikaisena tai sovittuina ajankohtina kokoaikaisena. Kokoaikaisessa työssä päivittäinen työaika on 7 tuntia.

Työskentelypaikka on Maaseudun Sivistysliiton toimisto Eerikinkadulla Helsingissä tai muu erikseen sovittava paikka Uudellamaalla. Etätyö on mahdollista.

Palkka on 3 000 – 3 200 e/kk osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Lähetä hakemuksesi hankekoordinaattorin tehtävään viimeistään perjantaina 5.8.2022 osoitteeseen Maaseudun Sivistysliitto, Raija Kallioinen, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki, raija.kallioinen@msl.fi.

Hankkeen työtiimiin tullaan palkkaamaan hankekartoittaj(i)a yhteensä 5 henkilötyökuukauden ajalle kenttätyön tehtäviin. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu kartoittajan/kartoittajien rekrytointiin osallistuminen ja työskentelyn käytännön ohjaus.

Hakemukseen voi liittää suosittelijan/suosittelijat. Hakija voi ilmoittaa kiinnostuksestaan myös kartoittajan tehtävään, ellei tule valituksi koordinaattoriksi.

Lisätietoja

Kulttuurituottaja Raija Kallioinen, Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki,
puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi.
Puhelinajat tiedusteluihin: ti 5.7. klo 13-15, ti 2.8. klo 13-15 ja ke 3.8. klo 13-15.

Maaseudun Sivistysliitto on tunnettu ja arvostettu valtakunnallinen aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Olemme toteuttaneet ITE-taiteen kartoituksia yli 20 vuotta ja olemme johtava ITE-taiteilijoiden esiin nostaja ja tunnetuksi tekijä. Monialainen työyhteisömme on idearikas, joustava ja yhteistyökykyinen. Osallistumme keskustoimistostamme käsin ITE Uusimaaseudulla -hankkeeseen ja toimimme tiiminä. Alallamme noudatetaan Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Hanke saa rahoituksensa Hämeen ELY-keskuksen ja uusmaalaisten Leader-ryhmien kautta EU:n maaseuturahoituksesta.


Lisää tietoa ITE-taiteesta
ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun -hankkeen suunnitelma