MSL

Pääteemat

Vuonna 2018 Maaseudun Sivistysliitto toimii yhdessä sidosryhmiensä ja kumppaneidensa kanssa seuraavien strategisten teemojen parissa:

Järjestökoulutus

MSL on kansalaisvaikuttajien kumppani ja yhteiskunnallinen kehittäjä. Ohjaamme, hoksautamme ja koulutamme. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista ja kulttuurista tukea sekä jaamme koulutusmateriaalia verkko-opistossamme. Lue lisää.

  • Olemme mukana järjestötoimijoiden, kylien ja yhteisöjen kehittämisessä. Tuemme kansalaisten aktiivisuutta ja yksilöiden luovuutta.
  • Avaamme keskusteluja uusista ilmiöistä ja yhteiskunnallisista asioista sekä kannustamme monikulttuuriseen ja suvaitsevaiseen yhteiskuntaan.
  • Tarjoamme jäsenjärjestöillemme pedagogista ja kulttuurista tukea sekä kehitämme monenlaista koulutusmateriaalia verkko-opistoomme.

Kuntayhteistyö ja osallisuus

Tuemme yhteistyötä, jossa asukkaat, yhdistykset, kuntakeskukset ja kaupungit yhdistävät voimansa ja osaamisensa moniarvoisen ja aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi. Ympäristöluotsaus-menetelmää käytämme mm. maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten asukkaiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja kansalaisvalmiuksien edistämiseen. Lue lisää.

Elinvoimainen maaseutuyrittäjyys

Edistämme maaseudun yrittäjien ja sidosryhmiemme keskinäistä verkostoitumista, yrittäjien hyvinvointia ja alueiden elinvoimaa. Innostamme maaseudun yrittäjiä arjen luovuuteen, paikallisten vahvuuksien, luonnon ja ympäristön hyödyntämiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Lue lisää.

Hiiliviisaus ja kestävä kehitys

Lisäämme asukkaiden tietämystä ja kannustamme heitä arkisiin tekoihin kestävän kehityksen ja kiertotalouden puolesta. Yhdessä kyläläisten kanssa nostamme konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Toimenpiteiden kautta olemme mukana toteuttamassa Pariisin ilmastosopimuksen toteutumista. Lue lisää.

Paikalliskulttuuri ja -identiteetti

Tuotamme paikallisidentiteetistä kumpuavia yhteisötaideteoksia ja osallistavia taidetapahtumia. Adoptoimme paikkoja yhteisölliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan. Työskentelemme eri alojen taiteilijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Toteutamme asukkaiden, kuntien ja taiteilijoiden kanssa mm. syötäviä puistoja ja kaupunkiviljelykohteita. Kannustamme kylämaisemien ja -ympäristöjen, vesistöjen ja rantojen hoitotoimenpiteisiin. Lue lisää.

ITE-taide ja itse tehty elämä

ITE-taide innostaa arjen luovuuteen ja oman osaamisen tunnistamiseen. ITE-taiteilijoiden esiin nostaminen on MSL:n sydämen asia: ITE-taiteen kartoitukset, näyttelyt, julkaisut, kokoelmatyö sekä Ilomatsin Karhufestivaalit. Yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa pidämme yllä ITE-museota. Lue lisää.