Maaseudun Sivistysliitto

Kumppanuusverkosto

MSL toimii laajan ja monipuolisen kumppanuusverkoston kanssa sekä paikallisissa että valtakunnallisissa hankkeissa. Vahvuutenamme on 12 valtakunnallista jäsenjärjestöä. Yhteistyökumppaneina on erilaisia järjestöjä, kuntia, kaupunkeja, eri alojen asiantuntijoita, taiteilijoita ja jopa lammaspaimenia maalta ja kaupungeista, Suomesta ja maailmalta. Rahoitamme toimintamme valtionavulla ja –avustuksilla, jäsen- ja osallistumismaksuilla sekä erilaisilla hankerahoituksilla.

Tervetuloa tutustumaan ja toimimaan kanssamme!