Maaseudun Sivistysliitto

Arvot ja visio

MSL VISIO 2020

Vuonna 2020 Suomi on yksi elinvoimaisimmista eurooppalaisista kansalaisyhteiskunnista ja maaseutu on elävä ja arvostettu osa sitä.

MSL on osaava, luova ja haluttu yhteistyökumppani koulutus-, kehittämis-, kulttuuri- ja hanketoiminnassa.

MSL ARVOT 

Liiton arvot pohjautuvat maa- ja kylähenkiseen elämäntapaan, ihmisten omaehtoiseen kasvuun ja keskinäiseen yhdenvertaisuuteen sekä ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen.

Alkiolainen kansansivistystyö perustuu ekologisesti ja sosiaalisesti kestäville, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti rakentuville yhteisöllisille ja ylisukupolvisille arvoille.