Taistelua valosta – Nuoret ja politiikan tulevaisuus

Ajatuspaja Alkio, Raportti, Vaikuttajille

”Nuorten arvomaailma, kansalaistoimijuus ja puoluenäkemykset” -hankkeen loppuraportti

Nuoret ovat yhteiskunnan kehityksen ja uudistumisen edellytys. Tästä syystä nuoret ovat myös demokratian ja poliittisen järjestelmän jatkuvuuden kannalta tärkeä tutkimuskohde. Selvitimme kyselytutkimusella syksyllä 2020 nuorten näkemyksiä omasta osallisuudestaan, arvoistaan, kansalaistoimijuudesta sekä puolueista. Kyselyyn vastasi 1028 nuorta.