Nurkantakana.fi – kulttuuriympäristökasvatuksen verkkosivu

Taide, Ympäristö, Verkkosivu

Nurkantakana.fi esittelee joukon innostavia malleja, joissa toimitaan omassa lähiympäristössä 6–15 -vuotiaiden kanssa. Mallit on helppo ottaa kasvatuskäyttöön sellaisinaan tai soveltaa omaan tyyliin ja tilanteeseen sopiviksi.

Sivuille on poimittu 10 oivaltavaa esimerkkiä kulttuuriympäristökasvatuksesta ympäri maan. Mallit kehittävät ympäristösuhdetta ja vahvistavat kulttuurin lukutaitoa. Kulttuuriympäristökasvatuksen ideaa ja taustaa valottaa kuvataidekasvatuksen professori Päivi Granö artikkelissaan.

Nurkantakana.fi -sivusto on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton yhteisjulkaisu.

Muita esitteitä

Ei valittuja sivuja