Maistuvat kyläjuhlat

Tapahtumakoulutus

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikkakunnan poliisille.

Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Milloin tehdä yleisötilaisuusilmoitus?
Kun osanottajamäärä on normaalia toimintaa suurempi ja  tilaisuus vaatii arkisesta toiminnasta poikkeavia järjestelyjä.

Jos mietit tulisiko yleisötilaisuusilmoitus tehdä mieti

  • kävijämäärä tavoitteet: alle vai yli 200 kävijää?
  • muut tarvittavat järjestelyt: tapahtumapaikka, kellonaika, tilaisuuden luonne
  • ohjelma ja liikennejärjestelyt: ilotulituksia, järjestyksenvalvojan tarve jne..

Vinkki: Tapahtuma, joka järjestetään päiväsaikaan, yleisessä kokoontumispaikassa, kuten kylätalolla, tapahtuma on suunnattu kaikille kyläläisille ja kävijätavoite on alle 200, eikä ohjelmistossa ole erityisiä turvallisuustoimia vaativia toimenpiteitä,  ei tapahtumasta tarvitse tehdä yleisötilaisuusilmoitusta.

Esimerkki: Koko perheen laskiaistapahtuma. Tapahtuma pidetään kylätalolla päiväsaikaan, ohjelmistossa pelejä ja leikkejä. Tuleeko yleisötilaisuusilmoitusta tehdä? Tulee, jos kävijä tavoite on yli 200. Kävijäarviot ovat hankalia ja niitä on vaikeaa ennakoida. Arvioi siis kävijäarviot aina yläkanttiin. Tapahtumanjärjestäjänä olet aina vastuussa tapahtumasta.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Yleisötilaisuus ilmoitukseen tarvitset liitteeksi tapahtumaohjelman (tapahtumajuliste riittää), kartan paikasta (esim. google maps)  sekä turvallisuussuunnitelma, jonka on hyväksynyt pelastuslaitos.

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet.

Muita selvityksiä ovat:

  • maanomistajan lupa
  • melulupa
  • anniskeluluvat, arpajaisluvat jne..

Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

Pääset tekemään ilmoituksen yleisötilaisuudesta poliisi.fi sivuilla.
Voit tehdä sen sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai voit tulostaa lomakkeen ja palauttaa sen lähimmälle poliisilaitokselle.

Kuinka paljon ilmoitus yleisötilaisuudesta maksaa?

Katso palveluhinnasto


Kylätapahtumissa kulut jäävät käsittelymaksuun
. Suurimmisssa tapahtumissa, kuten monipäiväisissä festivaaleissa, joissa lupia ja vaateita on enemmän, maksut ovat suurempia.

Lähde: Poliisi.fi