884884
Käsi 2Käsi 2
_ANT7544_ANT7544
7 27 2
IMG_1641IMG_1641

Etusivu

Etusivu

Tapahtumat

 

15.7. Hiiliviisautta Päivä Onnenlaaksossa -tapahtumassa (Keski-Suomi)
Tutustu tapahtumaan >>

16.-19.10. Vihreä Wales – opintomatka (Keski-Suomi)
Ilmoittaudu kestävän kehityksen opintomatkalle lumoavaan Walesiin!
Ilmoittaudu matkalle
tästä >>

Lue lisää >>

Kohti hiiliviisaita kyliä>>

Vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee liikkeelle yhteisöjen toiminnasta. Yhdyskuntien energian tuotantoon, kierrätykseen, liikkumiseen ja kuluttamiseen liittyy haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan eritoten paikallisten yhteisöjen ponnisteluja.

Hiiliviisaita kyliä kehitetään MSL:n Pohjois-Karjalan, Pohjois-Suomen ja Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskusten hallinnoimana keskusten toiminta-alueilla.

Hiiliviisaus-sanastoa

Vähähiilisyyttä toteuttavat energiatehokkuus, kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot, materiaalitehokkuus sekä viisas liikkuminen ja kestävä kulutus. Yksinkertaistettuna vähähiilisyydellä tähdätään fossiilisten polttoaineiden ja kasvihuonepäästöjen minimointiin. (TEM 2014.)

Termi 5E tulee Maaseudun sivistysliiton ympäristösivistyksen teemasta. Ympäristösivistyksellisen ajattelun lähtökohtana on viiden E:n malli, jossa asioita lähestytään

  • eettisten
  • ekologisten
  • emotionaalisten
  • esteettisten
  • ekonomisten

Kiertotaloudessa yhden jätteestä syntyy toisen raaka-ainetta. Näin eliminoidaan jätteen synty ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Kiertotalous on kestävän kehityksen ehto.

Biotalous käytää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Tulevaisuuden biotaloudessa osa tuotannosta, kuten ruoka ja energia, tuotetaan paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, niin että ylimääräistä kuljetusta ei synny ja tuotteet voidaan kierrättää tehokkaasti.

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.