Kirjasto

Arkisto

Tältä sivulta löydät kuvauksia Maaseudun Sivistysliiton menneistä hankkeista, tapahtumista ja näyttelyistä. Säilytämme arkistossa mm. hankeraportteja ja muuta edelleen ajankohtaista aineistoa.

Hankkeet on ryhmitelty päätemojen alle. Löydät kunkin hankekuvauksen alta myös yhteyshenkilön, kenelle voit lähettää sähköpostia ja kysellä lisää kyseisestä hankkeesta.

Kansalaisvaikuttaminen

merkitsee meille aktiivisen kansalaisyhteiskunnan vaalimista. Olemme mukana kylien kehittämisessä entistä vireämmiksi sekä avaamme keskusteluja yhteiskunnallisista asioista.

Ympäristösivistys

tarkoittaa kokemuksellista ja vastuullista suhdetta luontoon. Periaatteinamme ovat luonnon ekonomiset, ekologiset, eettiset, emotionaaliset ja esteettiset arvot.

ITE-taide

on suomalaista nykykansantaidetta. Nostamme esiin uusia itseoppineita taiteilijoita ja huolehdimme, että ITE-taide säilyy olennaisena osana kulttuuriperintöämme.