Ajankohtaista

Minna Haveri: Nykykansantaide

Nykykansantaide
Minna Haverin väitöskirja ITE-taiteesta

TIEDOTE 3.5.2010

Taiteen maisteri Minna Haverin väitöskirja Nykykansantaide tarkastetaan Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa (Mediakeskus Lume, Sampo-sali, Hämeentie 135 C, Helsinki) perjantaina 7. toukokuuta 2010 kello 12. Vastaväittäjänä toimii professori Yrjö Sepänmaa Itä-Suomen yliopistosta.

 

 

Onko nykykansantaide nykyhetken kansantaidetta, kansan nykytaidetta vai jotakin aivan muuta? Taiteen ja arjen rajapinnat ovat olleet jo pitkään suomalaisen taidemaailman ja taidepuheen kiinnostuksen kohteena. Maaseudun Sivistysliiton runsas kymmenen vuotta sitten esiin nostama ITE-taide on saanut nyt ensimmäisen väitöskirjansa, kun taidekasvattaja Minna Haveri väittelee aiheesta perjantaina 7.5.2010.

Haverin tutkimus on muistutus siitä, että taide voi kummuta ihmisistä itsestään ja kukoistaa keskellä arkea, jopa ilman taideammattilaisten tukea.

Väitös esittelee yhteensä 25 kiinnostavaa taiteilijaa, jotka omistavat elämänsä ja elinympäristönsä taiteen tekemiselle, mutta eivät tavoittele toiminnallaan asemaa taidemaailmassa. Näitä itseoppineita taiteilijoita kutsutaan nykykansantaiteilijoiksi eli ITE-taiteilijoiksi. Nykykansantaide on uudelleen määriteltyä kansantaidetta, jossa perinteisen kansantaiteen traditiosidonnaisuus on korvattu yksilöllisellä taiteilijuudella ja omaperäisellä luovuudella. Siinä missä perinteinen kansantaide edustaa ennen kaikkea esteettisesti korkeatasoista käsityötä, on nykykansantaide kätevyyteen ja kekseliäisyyteen perustuvaa kansanomaista kuvataidetta.

Haverin tutkimuksessa nykykansantaidetta tarkastellaan visuaalisten käsitteiden kentällä, itseoppineiden taideilmaisuna, tekijänsä elinympäristön arkitaiteena ja taidemaailmaan tuotuna ITE-taiteena.Eri yhteyksissä nykykansantaiteesta näyttäytyvät sen eri puolet ja merkitykset. Kun ilmiötä tarkastellaan monesta suunnasta, rakentuu kuvauksista kokonaishahmo, suomalaisen nykykansantaiteen kuva. Väitöksessä runsas teoskuvien käyttö muodostaa kirjoitettujen tulkintojen rinnalla kulkevan ja niitä täsmentävän, jopa kyseenalaistavan, visuaalisen etnografian.

Raahelaissyntyinen Minna Haveri on valmistunut kuvataideopettajaksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta vuonna 1997. Nykyisin hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Ennen väitöstyötään Haveri on toiminut kuvallisen ilmaisun lehtorina käsi-ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Tulevaisuudessa Haveri toivoo löytävänsä arkensa keskellä enemmän aikaa myös oman taiteen tekemiseen. Tutkimuksellisen mielenkiintonsa hän aikoo jatkossakin suunnata taiteen rajapintojen tarkasteluun.


Minna Haveri: Nykykansantaide (Maahenki 2010)
Väitöskirja Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa on ilmestynyt huhtikuussa 2010
Julkaisija: Maaseudun Sivistysliitto
Julkaisusarja: Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 102, ISSN 0782-1832
Kustantaja: Maahenki Oy, ISBN 978-952-5870-14-5
Ulkoasu: Marko Mäkinen
272 sivua, sidottu, runsas värikuvitus, koko 255 x 235, YKL 70
© Tekijät, julkaisija, kustantaja
Painopaikka: WS Bookwell Oy, Porvoo 2010


Minna Haveri:

”Väitöskirjani käsittelee suomalaisen visuaalisen nykykansantaiteen ilmiötä ja nykykansantaiteen saamia merkityksiä. Tarkastelen nykykansantaidetta neljässä pääkontekstissa: visuaalisen kulttuurin käsitteenä, itseoppineiden taideilmaisuna, tekijänsä elinympäristön arkitaiteena ja taidemaailmaan tuotuna ITE-taiteena. Nämä kontekstit ovat paitsi nykykansantaiteen tulkintakehyksiä, myös tutkimukseni analyysien tulosta. Kontekstit liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä nykykansantaiteen ilmiön kuvauksen. Eri kontekstien välisten ja kontekstien sisäisten suhteiden kuvaamisen lähtökohtana tutkimuksessani on artikulaatioteoria. Tutkimusaineistojen analyysiin yhdistettynä se tuo esille nykykansantaiteen ilmaisun ominais- ja erityispiirteet.”

Tiivistelmä / Abstract

 

Lataa täältä