Susanna Myllylä

Olen HTT, KTT, dosentti Susanna Myllylä ja toimin Ajatuspaja Alkion tutkijana ”Kolmannen tien kohtuutalous” -projektissa. Olen erikoistunut aluetieteeseen, ympäristöoikeudenmukaisuuteen ja vastuulliseen johtamiseen.  Olen ympäristöpolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja tehnyt akateemisen uran pääosin Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa mm. yhteiskuntapolitiikan professorin sijaisena. 

Kohtuutalouden projektissa tehtäväni on tutkia kestävyyssiirtymästä aiheutuvia muutostarpeita yhteiskunnan perusjärjestelmille ja mallintaa uutta yhteiskuntajärjestystä, joka perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja oikeudenmukaiseen hyödyntämiseen. Tutkimustyöni tuloksena syntyy ehdotuksia politiikkatoimiksi.

Aiemmat tutkimukseni ovat käsitelleet monitieteisesti kestävän kehityksen hallinnollisia, taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja teknologisia haasteita sekä toimijoita erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Olen tehnyt pitkäaikaista kenttätyötä kaupungeissa, maaseudulla ja Unescon biosfäärialueilla. 

Taustaltani olen freelance-toimittaja ja kuvajournalisti ja olen verkostoitunut eurooppalaisiin tutkijoihin ja toimittajiin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja raaka-ainepolitiikan seuraamisessa. 

Keväällä 2023 opetan ‘Environmental justice and civil society in natural resources conflicts’ -kurssia Åbo Akademin kansainvälisessä Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) -maisteriohjelmassa.