Pauliina Maukonen

”Kun henki on vahva, niin vähäkin työ riittää maailman luomiseen”

Kuka olen?

Näin lauloi aikoinaan Juice Leskinen ”Musta aurinko nousee”- kappaleessa. Vaikka en ole erityinen Juice- fani, tämän kappaleen monitulkintaiset sanat puhuttelevat edelleen. Ne julistavat ajattelun, ihmisyyden ja tahdon voimaa sekä tulevaisuususkoa – uskoa siihen, että voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa, millaiseksi ympäröivä yhteiskuntamme kehittyy.

Näiden teemojen parissa teen myös työtäni Ajatuspaja Alkion vetäjänä eli tutkimuspäällikkönä. Minulla on mieluinen tehtävä yhdistää ihmisiä ja ajatuksia. Edistää osallisuutta ja jalostaa tietoa päätöksentekijöiden hyödynnettäväksi. Ottaa kantaa ja kannustaa. Tähän Maaseudun Sivistysliitto Ajatuspaja Alkion kotipesänä antaa oivalliset mahdollisuudet.

Vaikutan vapaa-ajallani politiikassa, hevostelen ja lenkkeilen koiran kanssa. Tärkein luottamustoimeni on toimia äitinä 11-vuotiaalle pojallemme Ilolle.

Mitä osaan?

Olen kansalaistoiminnan, politiikan ja vaikuttamisen asiantuntija. Työkalupakissani on välineitä mm. järjestötoiminnan kehittämiseen, vapaaehtoisten johtamiseen, poliittisen retoriikan ja puoluetoiminnan tutkimukseen sekä vaikuttavaan viestintään. Ymmärrän tilastojen ja numeroiden päälle, mutta teen mieluummin laadullista tutkimusta ihmisiä kohdaten. Minulla on yliopistollinen tutkijakoulutus.

Kasvatan tällä hetkellä osaamispääomaani tutkimalla nuorten kansalaistoimijuutta, demokratiaa ja puoluetoimintaa. Teen hiljalleen väitöskirjaa valtio-opista työni ohella.

Aikaisemmat työtehtäväni

Ajatuspaja Alkio perustettiin toukokuussa 2020, jolloin siirryin sen vetäjäksi työskenneltyäni yli 12 vuotta poliittisten järjestöjen johtotehtävissä. Tuolloin toiminnanjohtajana ja pääsihteerinä suunnittelin ja vedin vaalikampanjoita, kehitin järjestötoimintaa, koulutin ja vastasin viestinnästä, hallinnosta, taloudesta, varainhankinnasta ja henkilöstöstä. Pitkän tähtäimen strategiatyö antoi selkärankaa nopeaa reagointia vaativaan politiikan arkeen.

Olen työskennellyt myös Euroopan parlamentissa europarlamentaarikon erityisavustajana vastuullani Euroopan tasa-arvopolitiikan, perhepolitiikan ja nuorten työllisyyteen liittyvät asiat sekä sidosryhmäyhteistyö kotimaan toimijoiden kanssa. Näissä tehtävissä opin, miten moniäänisessä toimintaympäristössä vaikutetaan tuloksellisesti ja miten asiantuntijoita johdetaan. Tutkimustiedolla ja dialogisuudella on iso merkitys.

Jyväskylän yliopistolla pääsin valtio-opin, kulttuuripolitiikan ja kansalaistoiminnan tutkimus- ja opetustehtävieni johdosta rakentamaan kolmea eri opintokokonaisuutta: Cultural Management, Nordic Arts and Culture Studies ja Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma. Olin mukana myös kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus CUPOREn perustamisessa. Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmassa toimin sen perustamisen jälkeen koordinaattorina. Työtehtäviini kuuluivat opetuksen, tutkimuksen ja yliopistohallinnon lisäksi opintojen ja pro gradujen ohjaus ja koulutussuunnittelijan tehtävät.

Koulutukseni

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri pääaineena valtio-oppi (JY 2002). Maisterintutkinnon ja pro gradutyöni tein kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan. Aiemmalta koulutukseltani olen myös kulttuurisihteeri (1995). Ylioppilaaksi kirjoitin tekstiilikuvaamataidon erikoislukiosta (1992). Olen tehnyt yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osaamisen johtamisen alalta (2017).

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Toimin Ajatuspaja Alkion vetäjänä eli tutkimuspäällikkönä. Tänä vuonna perehdymme nuorten kansalaispätevyyteen, äänestyskäyttäytymiseen sekä selvitämme poliittisen keskustan tilaa, tarvetta ja toimijoita niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Vastaan toiminnallani projektien etenemisestä, resursseista ja tulosten raportoinnista yhteistyössä ohjausryhmien ja tutkijoiden kanssa.