Hilpeitä ankkoja ja komeita katseidenkerääjiä Vantaalla

Blogit
ITE-taide

Kirjoittajat: Veli Granö, Susanna Kankare

Arvo ja Ulla Kirvesmäen pihaa koristaa joukko rautaisia veistoksia. Niiden muoto on Arvon käsistä, mutta värityksestä vastaa Ulla.

Arvon ja Ullan värikylläinen piha

Syksyllä 2022 alkaneen ITE-Uusimaa -kartoituksen ensimmäisiä kohteita olivat Ulla ja Arvo Kirvesmäki Vantaalta. Valitsimme hankkeemme tunnukseksi Arvon raudasta hitsaamat hilpeät ankat. Uskomme niiden kuvastavan hyvin uusmaalaista ITE-taidetta. Tunnetut massakulttuurin hahmot omaperäisesti omanlaisikseen omineet ankat tuntuisivat sopivan hyvin meidän muidenkin uusmaalaisten edustajiksi. Täällä kun ollaan kaukana Suomen synkistä korpimaista ja suorastaan värikkäänä vellovan kulttuurien tulvan keskiössä.

Maaseudun Sivistysliitto (MSL) kartoittaa parhaillaan ensimmäistä kertaa kattavasti ITE-taidetta Uudenmaan eri alueilla. Tavoitteena on löytää alueelta uusia visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä teosympäristöjä, jotka avaisivat uusia kiinnostavia kohteita myös matkailun näkökulmasta. Uusien taiteilijoiden löytämisen lisäksi hankkeessa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä, millaisia ITE-teoksia uusmaalainen kansanluonne synnyttää. ITE-taiteilijat eli omaperäiset, itseoppineet taiteentekijät ovat usein kätkössä arkisissa elämänpiireissään. Siksi alueelliset toimijat ja Uudenmaan asukkaat ovat ensiarvoisen tärkeitä vihjeiden antajia. Vinkkien avulla saadaan kartoitettua ja tallennettua arvokasta tietoa nykykansantaiteen tekijöistä ja ilmentymistä sekä alueen kulttuuriperinnöstä jälkipolville ja kansalliseen tiedonhakupalvelu Finnaan. Hanke edistää alueen taiteilijoiden tunnettavuutta ja tukee omaperäistä suomalaista kansankulttuuria.

Arvo ja Ulla Kirvesmäen yhteistyön hedelmät. Hilpeä ankkalauma julistaa paitsi ajatonta iloa, myös ihmiselämän arkea mullistavaa positiivista anarkiaa. Sitä taide aina tarvitsee – ainakin ripauksen.

Maankiertäjä on komea teos. Sen katse on vangitseva.

Kirvesmäkien pihan komein katseidenkerääjä on kookas Maankiertäjä-teos. Se ikuistaa jo unohdettua ihmistyyppiä. Maankiertäjät olivat miehiä, joilla ei ollut pysyvää asuinpaikkaa. He kiersivät jalkapatikassa ympäri maata. Satunnaista yösijaa vastaan he tekivät taloissa pieniä palveluksia, hakkasivat halkoja tai kaivoivat ojaa. Arvo Kirvesmäki ihaili lapsena maankiertäjien vapaata elämäntyyliä ja halusi kuvata teokseensa heidän salaperäisen arvokkuutensa.

Kirjoittaja

Kirjoittaja