ITE POHJOIS-SAVOSSA

Kirja pohjoissavolaisesta ITE-taiteesta on ilmestynyt!

Tutustu ITE poluilla -kirjaan

ITE Pohjois-Savossa vei luovuuden monenlaisille poluille

Pohjoissavolainen ITE-taide nousi komeasti päivänvaloon, kun Maaseudun Sivistysliitto toteutti kartoitushankkeen alueella vuosina 2021-2022.

Kartoituksen tuloksista kerrotaan ITE poluilla -kirjassa.

Hankkeessa löytyneitä pohjoissavolaisia matkailukohteita löytyy sivulta visitite.fi.

Hankkeesta

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi -hankkeen tavoitteena oli löytää uusia visuaalisen nykykansantaiteen tekijöitä sekä teosympäristöjä, jotka kiinnostavat myös matkailijoita.

Kenttätyön vaiheessa ITE-taiteilijoita etsittiin, haastateltiin ja heidän tuotantoaan dokumentoitiin kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty Pohjois-Savossa.

Kerättyä aineistoa on arkistoitu ja jaettu monin tavoin sähköisillä alustoilla ja viestinnässä. ITE-taiteilijoita on myös kannustettu kohteidensa avoinna pitämiseen sekä opastettu yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Useiden kohteiden esittelyn ehdoista ja aukiolosta on sovittu taiteilijoiden kanssa, ja tietoja löytyy nyt visitite.fi-sivulta.

Hankkeen tulokset tallentuivat ITE poluilla -julkaisuun, joka on ilmestynyt painettuna kirjana ja netistä ladattavana versiona. Hankkeen kuvastoa on tallennettu tietokantaan, josta sitä on jaettu vapaasti katsottavaksi kaikille avoimeen Finna-tiedonhakupalveluun. Lisäksi Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt neljältä alueen taiteilijalta teoshankintoja ITE-taiteen kokoelmaansa.

Työn tulokset jäävät käytettäväksi hankkeen jälkeenkin kylien ja alueen brändäämiseen ja maaseudun matkailupalveluihin.

Hankkeen toteutti Maaseudun Sivistysliitto, joka on tehnyt vastaavia kartoituksia jo yli kahden vuosikymmenen ajan eri puolilla Suomea. Kartoitus sai rahoituksensa EU:n maaseuturahoituksesta Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Pohjois-Savon jälkeen kartoitukset jatkuvat Uudellamaalla.

ITE Pohjois-Savossa -hankkeen koordinaattorina toimi Riitta Kärkkäinen. Kenttäkartoituksia olivat tekemässä Mari Kekäläinen ja Jari Ruotsalainen kesällä 2021 sekä Irene Pakkanen keväällä 2022. FT Irene Pakkanen toimi myös ITE poluilla -kirjan toimittajana. Maaseudun Sivistysliiton vakituisesta henkilökunnasta hankkeessa työskentelivät ITE-taiteen asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen ja hankkeen johtajana kulttuurijohtaja Helka Ketonen.

Hankkeen aarteistoa on Suonenjoelta löytynyt Aulis Jalkasen laaja ja moninainen taidetuotanto. Taideperinnön huolenpitoon on virinnyt kotikunnassa innostusta, ja Jalkasen teoksia on liitetty myös Maaseudun Sivistysliiton ITE-taidekokoelmaan. Kuva Aulis Jalkasen kotitalon työpöydältä (2022), kuvaaja Veli Granö.

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje