Kohtaamisia ja havaintoja kartoitusmatkan varrelta

Blogit
ITE Pohjois-Savossa, ITE-kartoitus, ITE-taide, Maaseudun Sivistysliitto

Kirjoittaja: Riitta Kärkkäinen

Kyllä, tämä on eräänlainen matka. Sillä on päämäärä, mutta onko se tärkeintä?

Aloitimme alkuvuodesta Maaseudun Sivistysliiton koordinoiman pohjoissavolaisen ITE-taiteen kartoituksen, jota oli jo alueella ehditty odottaa ja toivoa. Siitä viestivät jo heti alkutaipaleella tulleet kannustavat kontaktit ja ilmiannot ITE-taiteilijoista. Jatkumona tälle, keväällä alkanut etsintäkuulutuskampanjamme tuotti lukuisia yhteydenottoja ja näin ollen maaperä oli ns. suotuisa varsinaisen kenttätyön aloittamiselle. Ensimmäisen kesän alueiksi valitsimme Ylä-Savon ja itäisen Pohjois-Savon, mistä löytyi useita omaperäisiä ITE-taiteilijoita sekä jo valmiita yleisökohteitakin. Kartoittajamme Mari Kekäläinen ja Jari Ruotsalainen kävivät yhteensä 34:n ITE-taiteilijan luona kymmenellä eri paikkakunnalla.

Tämä on sitä matkaa, minkä varrelta löytyy tämän kartoituksen päätehtävä ja merkityksellisyys. Se on ihmisten kohtaamista, ITE-taiteilijoiden teosten, tarinoiden ja taustojen esille tuomista heidän omista lähtökohdistaan ja toiveistaan käsin. Toisille esilläolo on jo tuttua, mutta monelle tämä on ollut uusi kanava tuoda taidettaan esille tai tulla nähdyksi taiteilijana. Vastavuoroisesti nämä kohtaamiset ovat antaneet paljon myös kartoittajille, mutta lisäksi välillisesti mm. kesän somepostauksia seuranneelle yleisölle. Taustatarinat sekä kuvat niin teoksista kuin ITE-taideympäristöistäkin ovat olleet hyvin pidettyjä. Olemme olleet kaikki samalla matkalla.

Oma lukunsa kartoituksessamme on ollut myös jo edesmenneillä ITE-taiteilijoilla ja heidän elämäntarinoillaan. Tätä kautta on avautunut samalla myös eri vuosikymmenille sijoittuvia ajankuvia, paikallista perintöä ja kulttuurihistoriaa. Merkityksellisyys on läsnä myös näissä teoksissa ja tarinoissa. Samalla on herännyt kiinnostus tutkia lisää taustoja ja tuoda nämä ITE-taiteilijat tähän päivään. Tältä kartoitusmatkalta on mahdollisuus syntyä uusia polkuja ja tutkimuksia sekä hyödyntää paikallisesti rikasta kulttuuriperintöä.

Eräänlaisina matkakumppaneina voidaan pitää useita yhteistyötahoja ja verkostoja, jotka ovat jo osoittaneet kiinnostuksena ja innostuksensa ITE-taiteeseen ja paikallisten ITE-taiteilijoiden esille tuomiseen. Parhaimmillaan tämä edesauttaa ITE-taiteilijoiden arvostusta ja mahdollisuutta tulla yleisön tietoisuuteen. Nämä yhteistyökuviot voivat myös mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja ja näyttelytiloja ITE-taiteen esittämiseksi. Parhaillaan kartoitamme esimerkiksi paikallismuseoiden halukkuutta toimia näyttelyiden ja jopa ITE-taideteosten jatkosijoituspaikkoina. Tiloja ja tahoja löytyy varmasti monia vielä muitakin. Yhteydenottoja on tullut mm. vanhojen kansakoulujen ja kylätalojen omistajilta, jotka miettivät rakennusten hyödyntämistä myös erilaiseen kulttuuritoimintaan.

Ensimmäinen kartoitusvuosi alkaa olla loppusuoralla. Ensi vuosi tulee olemaan hyvin monipuolinen, niin uusien kartoitusalueiden kuin myös tärkeän päämäärän, ITE Pohjois-Savossa julkaisun kokoamisessa. Tiedossa on monia positiivisia, koko Pohjois-Savoa koskevia ja hyödyntäviä avauksia, joilla tuodaan niin paikallisia ITE-taiteilijoita ja -kohteita valtakunnalliselle ja mahdollisesti myös kansainväliselle kartalle. Varsinainen kenttätyö ja etsintäkuulutuskampanjamme jatkuvat vuoden 2022 kesään saakka. Kilometrit taittuvat – päämääränä kohtaamiset ja merkityksellinen matka.

Kirjoittaja