Helka Ketonen

Olen innokas kehittäjä, uusien asioiden etsijä ja kokeilija. Kulttuurijohtajana vastaan Maaseudun Sivistysliiton taide- ja kulttuurituotannoista. Nykytaide, ympäristö- ja osallistava taide, ekotaide, festivaalit, kulttuuriympäristöt – muun muassa näissä teemoissa viihdyn hyvin. 

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa? 

Olen vastannut vuodesta 2013 kulttuurijohtajana Maaseudun Sivistysliiton kulttuuri- ja taidetoiminnasta. Tehäkenttääni kuuluu:

  • Rahoitushakuja Suomesta ja Euroopasta toiminnan kehittämiseen, verkostoitumiseen, projekteihin ja hankkeisiin. 
  • Hankejohtaminen.
  • Taide- ja kulttuuritoiminnan sisältöjen ja palveluiden suunnittelu osana Maaseudun Sivistysliiton strategista toimintaa. 
  • Jäsenjärjestöjen tukeminen heidän kulttuuri- ja taidesisältöjen suunnittelussa.
  • Työntekijöiden rekrytointi ja lähiesimiestehtävät. 
  • Maaseudun Sivistysliiton johtoryhmä- ja hallitustoiminta. 
  • Yleiset, koko Maaseudun Sivistysliittoa koskevat, kehittämistehtävät liittyen esimerkiksi viestintään.

Aikaisemmat työtehtäväni 

Toimin erikoisasiantuntijana Valtion taidemuseon kehittämisyksikössä vuosina 2002-2006 ja 2009-2012. Tehtäväkenttääni kuului taidemuseoiden laaja-alainen kehittäminen, mm. koulutusta, edunvalvontaa, tutkimusta, taideteoskokoelmahallintoa, verkostoitumista ja kansainvälisiä yhteyksiä. 

Vuosina 2006-2008 toimin Unescolla museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijana, asemapaikkanani Vietnam. 

Nykytaiteen museo Kiasmassa toimin kokoelmista vastaavana intendenttinä 1997-2002. Tehtäväkenttääni liittyi kokoelmanäyttelyt, uushankinnat, kokoelmien hoito, Kiasma-museon kehittäminen ja strateginen suunnittelu yhdessä johtoryhmän kanssa, valtakunnallinen yhteistyö taidemuseoiden kesken sekä kansainvälisiä tutkimusprojekteja.

Lönnströmin taidemuseon johtajana 1992-1997 Raumalla vastasin museokonseptin luomisesta: kotimuseon rinnalle perustimme uuden museorakennuksen vaihtuville näyttelyille ja taidetapahtumille. Samalla aloitimme RaumArs-taiteilijavierasohjelman Raumalla. 

Helsingin Juhlaviikkojen kulttuurisihteerinä tuotin taidetapahtumia ja näyttelyitä. Olin mukana suunnittelemassa Taiteiden yö -konseptia sekä sen ensimmäistä toteuttamista vuonna 1989.

Koulutukseni 

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineena taidehistoria ja sivuaineena sosiaaliantropologia. Lisäksi olen suorittanut johtamistaidon erikoisammattitutkinnon.