ITE UUSIMAASEUTU!

ITE-taiteen kartoitus Uudellamaalla 2022-2024.

Seuraa Facebookista uusmaalaisia löytöjä!

ITE Uudellamaalla

ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun

Maaseudun Sivistysliitto kartoittaa uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä. Hankkeessa kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin. Hanke toteutuu vuosina 2022–2024. Hanketta rahoittavat uusmaalaiset Leader-yhdistykset Euroopan maaseuturahastosta.

Hankkeen sisältö

Kenttätyövaiheessa tehdään uusmaalaisten itseoppineiden taiteilijoiden etsintää, haastatteluja, dokumentointia ja arkistointia. ITE-taiteilijoita kannustetaan kohteidensa avoinna pitämiseen ja heitä opastetaan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kiinnostavimmista kohteista  tuotetaan esittelyaineistoa eri julkaisualustoille, karttapalveluihin ja medialle sekä matkailutoimijoille maaseutu- ja kulttuurimatkailun palveluihin.

Ilmiantoja haettiin kautta Uudenmaan ja saatiin toistasataa vinkkiä. Kartoituskäynnit on nyt saatu päätökseen.

ITE-taide vetää yhteen erilaisia ihmisryhmiä

ITE-taidehanke on pitkin Uudenmaan maaseutua ja kaupungin liepeitä kutsunut asukkaita antamaan vihjeitä taiteilijoista ja osallistumaan yhdessä toimiin taidekohteiden hyväksi. Löydetyt ITE-taiteilijat puolestaan pääsevät mukaan paikallisen, valtakunnallisen ja kansainväliseen ITE- ja Outsider-taiteen verkostoon.
Uudenmaan ITE-hanke on kontaktoinut ja kutsunut kylä- ja kuntatoimijoita ideointiin ja toimenpiteisiin kohteiden hyödyntämiseksi yhteisöissä ja luovan alan yrittäjiä ja matkailutoimijoita kohteiden esittelyyn, nyky- ja digiteknologiaa monikanavaisesti käyttäen.

Tavoitellut tulokset

Miksi ITE-taidehanketta tehdään? Haluamme, että kiinnostus ja arvostus kotiseutuun ja paikalliskulttuuriin kasvaa, ja taiteen arvo ja arvostus nähdään monin tavoin. Hankkeen myötä löytyy uusia mielekkäitä yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä ideoita ja tahtoa kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen – syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. ITE-taiteilijat puolestaan saavat tunnettuutta, verkostoja ja itseluottamusta ja alueen kulttuuritoimijat ja yhdistykset näköaloja ITE-taiteilijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

ITE Uusimaa -hankkeessa syntyy ITE-taiteilijoita ja -kohteita esitteleviä aineistoja ja alustoja hyödyttämään kulttuurielämää ja matkailuelinkeinoja. Kartoitustyön avulla koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan lapsille ja nuorille paikallisia esimerkkejä ja oppilaitoksiin opinnäytetöiden aiheita.

Hankkeesta syntyy kirja

Maaseudun Sivistysliiton ITE-kartoitushankkeiden tuloksista on perinteisesti ilmestynyt lopputuloksena kirja, ja monet julkaisumme ovat ladattavissa materiaalipankistamme. Myös Uudenmaan ITE-taiteesta on tekeillä kirja, jonka toteutuksen mahdollistaa hankkeen ulkopuolinen rahoitus. Kirja julkaistaan helmikuussa 2024.

Matkailukohteiden vinkkipankit

Osa uusmaalaisista taidekohteista on avoimia yleisölle ja niissä voi vierailla taiteilijan kanssa sovituin ehdoin. Tietoja matkailukohteista on koottu reittisivulle ITE-helmiä Uudellamaalla.

Hankkeessa myös toteutetaan muutamia esittelyvideoita vinkeiksi matkailijoille. Tässä on näytteenä tunnelmallinen vierailu jo edesmenneen Knut Sundbergin (1940-2004) luomaan taidepuistoon, joka löytyy Hangon Täktomin luonnonkauniista rantamaisemista.

Virtuaalinen vierailu – uusi tapa päästä tutustumaan herkkiin ja katoaviin kohteisiin

Aivan uudenlainen matkailun ja ITE-taiteen kokemisen tapa on Elis Sinistön (1912-2004) taideympäristöstä Villa Mehusta toteutettava virtuaalinen teos. Tunnettu ITE-taiteen klassikkokohde on yksityisellä maa-alueella metsässä, ja taiteilijan kuoltua paikka on rapistunut ja haurastunut. Herkkään ja katoamassa olevaan taideympäristöön ei voi houkutella suuria matkailijavirtoja.

Virtuaaliseen Villa Mehuun pääsee helposti matkalle mistä vain. Ajassa muuttuva teos dokumentoi ja säilyttää jälkipolville metsäisen Villa Mehun digitaalisesti, avaa erilaisia kerrostumia Elis Sinistön elämänfilosofiaan ja taiteeseen, aiheesta tehtyihin taidevalokuviin, video- ja tanssiteoksiin sekä itse taideympäristön ajallisiin muutoksiin.

Hankkeen rahoitus

Hanke saa rahoitusta EU:n maaseuturahoituksen kautta, ja kanavoituu Hämeen ELY-keskuksen sekä Uudellamaalla toimivien neljän Leader-ryhmän kautta:
Emo ry (Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Vantaa, Espoo + Hämeestä Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)
Silmu ry (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo)
Ykkösakseli ry (Karkkila, Lohja, Vihti + Salo)
Pomoväst ry (Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Raasepori, Siuntio)

Omarahoitusosuudesta vastaa Maaseudun Sivistysliitto.

Hankkeen työntekijät

Hankkeessa ovat työskennelleet koordinaattorina Susanna Kankare sekä kartoittajina Veli Granö ja Heini Heikkilä. Maaseudun Sivistysliiton vakituisesta henkilökunnasta hankkeessa työskentelevät ITE-taiteen asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen ja hanketta johtaa kulttuurijohtaja Helka Ketonen.