Pohjois-Savon ITE-taiteen etsijänä aloittaa Riitta Kärkkäinen

Uutiset

Maaseudun Sivistysliitto kokoaa vihjeitä Pohjois-Savon omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä.

Millaista on pohjoissavolainen nykykansantaide? Tätä ryhtyy selvittelemään Maaseudun Sivistysliiton ITE Pohjois-Savossa -hankkeen koordinaattoriksi juuri valittu Riitta Kärkkäinen.

Kevättalven aikana levitetään kautta maakunnan ITE-taiteilijoiden etsintäkuulutuksia, joilla haetaan vinkkejä alueen omaperäisistä itseoppineista taiteentekijöistä. Vihjeiden jäljille lähtevät koordinaattori sekä kesäksi palkattavat kartoittajat haastattelemaan ja kuvaamaan taiteilijoita.

Tavoitteena on tuottaa rikasta ja kiinnostavaa tietoa taiteilijoista mediaan, someen, matkailualan käyttöön ja lopuksi kirjan muotoon. Jälkipolvien hyödynnettäväksi kootaan myös tallennuksia arkistoon. Jokaisen dokumentoitavan taiteilijan kanssa sovitaan, millä tavoin ketäkin heistä voidaan esitellä julkisuudessa.

Riitta Kärkkäinen palaa juurilleen

Kartoitusta koordinoiva kulttuurituottaja AMK Riitta Kärkkäinen on kotoisin Ylä-Savosta, minne hänellä on edelleen lujat yhteydet. Hankkeen toimipiste sijoittuu Kuopioon.

Kärkkäinen on toiminut monipuolisissa kulttuurialan tehtävissä, toiminnanjohtajana ja yrittäjänä. Viimeiset viisi vuotta hän on työskennellyt EU-hankkeissa, joissa keskeisessä asemassa on ollut kulttuurihyvinvointi ja vapaaehtoistoiminta.

Kärkkäinen asuu Savonlinnassa, ja hän on aiemmin seurannut läheltä Maaseudun Sivistysliiton Etelä-Savossa toteuttamaa ITE-taiteen kartoitusta. Hän on aktiivisesti mukana Saimaan alueen eri maakunnat yhdistävissä verkostoissa.

ITE Pohjois-Savossa – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt suomalaisen nykykansantaiteen eli ITE-taiteen kartoitus- ja esittelytyötä vuodesta 1998 alkaen edeten läpi Suomen maakunnittain. Näin pitkäjänteinen ja systemaattinen toiminta aikalaiskansantaiteen parissa on kansainvälisestikin ainutlaatuista.

Pohjoissavolaisen ITE-taiteen esiin nostamiseen MSL keskittyy vuosina 2021–2022 hankkeessa, jota Pohjois-Savon ELY-keskus rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Vastaavan tyyppiset hankkeet ovat parhaillaan menossa myös Satakunnassa ja Hämeessä. Hankkeet tähtäävät tiedon keruun lisäksi myös siihen, että ITE-taiteen piiristä löydettäisiin kohteita ja voimavaroja maaseudun kulttuurimatkailuun.

Maaseudun Sivistysliitosta hankkeessa työskentelee Kärkkäisen lisäksi ITE-asiantuntijana kulttuurituottaja Raija Kallioinen, joka on ollut mukana ITE-taiteen esiin nostamisessa ilmiön liikkeelle lähdöstä saakka. Hanketta johtaa MSL:n kulttuurijohtaja Helka Ketonen.


LINKKEJÄ
ITE Pohjois-Savossa -hanke MSL:n kotisivulla
Tietoa ITE-taiteesta: www.itenet.fi
Seuraa taiteilijalöytöjen etenemistä Facebookissa

YHTEYSTIEDOT
Hankekoordinaattori
Riitta Kärkkäinen, puh. 040 655 2330, riitta.karkkainen@msl.fi

Maaseudun Sivistysliiton kulttuuriosasto
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, puh. 040 5636 876, raija.kallioinen@msl.fi
Helka Ketonen, kulttuurijohtaja, puh. 040 3577 662, helka.ketonen@msl.fi