Taide ja kulttuuri

ITE-taide

ITE-kartoitusten sivusto

kertoo Maaseudun Sivistysliiton perustyöstä ITE-taiteen etsimisessä ja dokumentoinnissa. Siirry sivustolle ITE-kartoitukset.

ITEnet-sivusto

on ylläpitämämme kanava, jossa esitellään ITE-taiteen käsitettä ja ilmentymismuotoja, keskeisimpiä taiteilijoita, taideympäristöjä, videoita sekä eri tahojen toteuttamaa ajankohtaista toimintaa ITE-taiteen parissa. Siirry sivustolle www.itenet.fi.

ITE-taide sosiaalisessa mediassa
facebooktwitterinsta


Suomalainen nykykansantaide ITE-taide on Maaseudun Sivistysliiton toiminnan keskeinen aihepiiri. Nostamme esiin itseoppineita taiteilijoita ja huolehdimme, että ITE-taide säilyy olennaisena osana kulttuuriperintöä.

”Itse tehdyn elämän” ajatus viitoittaa liiton toimintaa syvemminkin. Kunnioitamme kunkin yksilön erilaisuutta sekä tuemme luovuutta, rohkeutta ja paikallisesta kulttuurista ja ympäristöstä kumpuavaa toimintaa. Maaseudun Sivistysliiton toiminta kannustaa ihmisiä luovaan ajattelutapaan ja omaan elämänpiiriinsä vaikuttamiseen.

Nykykansantaiteen kartoituksemme on pitkäjänteisyydessään ja systemaattisuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuista. Omaleimainen on myös ITE-museon malli. Se on Kokkolan kaupungin ja Maaseudun Sivistysliiton yhteistoiminnan muoto, joka palvelee koko Suomea ja ulottuu kansainvälisiinkin verkostoihin.

ITE-taiteen ensimmäiset kartoitukset MSL aloitti vuonna 1998. Taidemuoto on saanut osakseen laajasti kiinnostusta. Moni on kokenut elämänsä ensimmäisen museovierailun tutustuessaan ITE-näyttelyyn.


 

Maaseudun Sivistysliitto toimii ITE-taiteen parissa monenlaisin tavoin.

Kartoitukset, dokumentointi, esittely

Etsimme kylien kätköistä itseoppineita taiteilijoita. Yli puolet Suomesta on jo kartoitettu, ja tekijöitä on löytynyt satamäärin. ITE-taiteilijoita, heidän tuotantoaan ja elinpiirejään dokumentoimme kuvin, filmein ja julkaisuin. Tuloksia esittelemme näyttelyissä yhteistyössä museoiden kanssa. Kartoituksissa myös tallennamme taiteilijatietoja ja kuvastoa sähköiseen arkistotietokantaan. Yhä enemmän pyrimme tuottamaan tietoa avoimista ITE-taidekohteista myös matkailutoimijoiden käyttöön ja jaettavaksi matkailijat ja retkeilijät tavoittavilla digitaalisilla alustoilla.

Näyttelyt, tapahtumat, festivaalit

ITE-taiteen näyttelyitä ja tapahtumia toteutamme yhteistyössä museoiden ja taidelaitosten kanssa eri puolilla maata – ja kansainvälisestikin. Suomen itäisin kulttuurifestivaali, Ilomantsin Karhufestivaali on kehkeytynyt vetovoimaiseksi puunveistotaiteen kesätapahtumaksi. Olemme myös kumppanina ITE-kesäkaupunki Parkanon vuotuisissa, ympäri kaupunkia levittäytyvissä näyttelyissä.

ITE-kokoelma ja ITE-museo

ITE-museon ja ITE-kokoelman esite. Kannessa Katja Skinnarin valokuva Mirjami Raution teoksesta Kotka (yksityiskohta). Ulkoasu: Marko Mäkinen.Maaseudun Sivistysliitto on vuosien ajan kartuttanut ITE-taiteen kokoelmaa, josta annamme lainoja museoille ja muille näyttelyiden järjestäjille. Olemme tallettaneet kokoelman Kokkolaan K.H. Rendlundin museon  hoitoon.

MSL ja Kokkolan kaupungin kesken on voimassa ITE-museon nimeä kantava yhteistyösopimus, jonka puitteissa kokoelmaa hoidetaan ja käytetään näyttelytoiminnassa.

ITE-museon näyttelytilat ovat Kokkolassa K.H. Renlundin museossa, joka säännöllisesti toteuttaa aihepiiristä näyttelytoimintaansa. ITE-museon konsepti mahdollistaa näyttely- ja tapahtumatuotannot muidenkin museoiden ja verkostojen kanssa. Kokoelmasta on mahdollisuus antaa myös pitkäaikaisia teoslainoja. ITE-taiteen kartoitukset tuottavat uusia ideoita, sisältöjä ja taiteilijalöytöjä museotyöhön.

ITE-taiteen arkistotietokanta palvelee tutkijoita ja kuraattoreja

Collecte-arkistotietokantaan on tallennettu tietoa ITE-kokoelman teoksista sekä kuva-aineistoa taiteilijoista ja taideympäristöistä. Tietokantaa täydennetään jatkuvasti ITE-kartoitustemme yhteydessä.

Tietokanta on tarkoitettu ammatilliseen käyttöön, mm. tutkijoille ja näyttelyiden kuraattoreille. Jos tarvitset käyttäjätunnuksia, ota yhteyttä kulttuuriosastoomme: raija.kallioinen(at)msl.fi.

Tavoitteena on liittää arkistotietokanta Finnaan, jolloin sen sisältö tulee avoimesti saavutettavaksi.

ITEnet-kotisivu on ITE-taiteen tärkein tietopankki

ITE-kirjaimetMaaseudun Sivistysliitto pitää yllä ITE-taiteen kotisivua www.itenet.fi. Se on tärkein ja laajin tietopankki ITE-taiteen taustoihin, tekijöihin ja eri tahojen toteuttamaan ajankohtaiseen toimintaan. Sivustolta löytyy myös tietoa yleisölle avoinna olevista ITE-taideympäristöistä ja linkkejä ITE-videoihin. Sivuston keskeiset sisällöt ovat saatavilla myös englanniksi.

Verkostot ja asiantuntijatyö

On-the-map-kansikuva2Maaseudun Sivistysliitto on aktiivisesti mukana ITE-taiteesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden ja taiteen marginaalialueiden toimijoiden verkostoissa sekä museoalan tapahtumissa.

Olemme asiantuntijoista koostuvan ITE-taiteen kannatusyhdistys ITE ry:n yhteisöjäsen ja pidämme huolta yhdistyksen käytännön asioista.

Kansainvälinen toimintamme kanavoituu European Outsider Art Association (EOA) -verkoston kautta. Yhdessä Kettuki ry:n ja K.H. Renlundin museon kanssa olemme valmistelemassa Suomeen järjestettävää EOA-verkoston kansainvälistä konferenssia. Konferenssi toteutuu vuonna 2022 Hämeenlinnassa. Valmisteluvaiheessa järjestämme konferenssiin johdattavaa webinaarien sarjaa yhdessä Kettukin ja muiden kumppaneiden kanssa.

Toimimme outsider-taideympäristöistä kiinnostuneiden asiantuntijoiden eurooppalaisissa verkostoissa, joissa mm. pidetään yllä aktiivista Facebook-sivua.

Maaseudun Sivistysliitto on mukana Euroopan kulttuuripääkaupngin titteliä tavoittelevien kolmen kaupungin hankkeissa yhteistyökumppanina. Osaan näistä hankkeista sisältyy ITE-taiteen sisältöjä ja kansainvälisen outsider-taiteen verkoston yhteistyötä.

Erityisen tärkeitä kumppaneitamme ovat Ilomantsin kunta, jonka kanssa toteutamme Karhufestivaalia, Kokkolan kaupunki, jonka kanssa on voimassa ITE-museoyhteistyön sopimus sekä ITE-taiteen kesäkaupunki Parkano, jonka näyttelyviestinnässä olemme vahvasti mukana.

 


 

Termejä: ITE-taide – outsider-taide –  erityistaide

ITE-taide tarkoittaa suomalaista nykykansantaidetta.

Outsider-taide on kansainvälisenä käsitteenä kattavampi ja kokoaa varsin laajasti yhteen akateemisen taide-elämän ulkopuolista taidetta. ITE-taide kuuluu siis outsider-taiteen kenttään sen yhtenä osa-alueena.

Erityistä tukea tarvitsevien taide on puolestaan viime vuosina vakiintunut käsite, jolla nimensä mukaisesti tarkoitetaan erityistä tukea tarvitsevien ihmisten taidetta.

Lisätietoa ITE-taiteesta

  • ITE-taiteen ajankohtaisia tapahtumia, taustoja, tietoa ja taiteilijaesittelyjä kotisivulla ITEnet . Sivustolla on aineistoa myös englanniksi.
  • Vilkasta keskustelua ja tuoreita kuvia Facebook-sivulla ITE-taide
  • ITE-videoita Maaseudun Sivistysliiton YouTube-kanavan soittolistoilla ITE Pirkanmaalla, ITE Saimmaalla, ITE Satakunnassa.
  • ITE-taide Wikipediassa
  • Ajankohtaiset ITE-kartoitukset ja -tapahtumat
  • ITE-taiteen julkaisuista tietoa Kirjasto-sivullamme (Huom! Osa julkaisuista on ladattavissa!)
  • Päättyneet ITE-hankkeet Arkisto-sivullamme