Vanha tulitikkutehdas

Blogit

ITE PIRKANMAALLA / Tampere
Teksti Minna Haveri. Kuvat Mikko Kallio.

Onko urbaania ITE-taidetta?

ITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta, ”itse tehtyä elämää”. ITE-taiteilijat toimivat niin sanotun virallisen taidemaailman reunamilla tai ulkopuolella. Usein koko heidän elämäntapansa on kokeilunhalun, innostuksen ja tekemisen ilon täyttämää itseilmaisua, jossa materiaaleja, tekniikoita ja ideoita yhdistellään kätevästi ja kekseliäästi. ITE-taide yhdistetään vahvasti maaseutukulttuuriin. Tyypillisimmillään se on eläkeikäisten maalaismiesten pihapiiriinsä tekemää veistotaidetta.

ITE Pirkanmaalla -hankkeessa on noussut esille runsaasti nuoremman tekijäkunnan, naisten ja kaupunkilaisten omaehtoista kuvallista luovuutta. Tämä kannustaa pohtimaan ITE-taiteen luonnetta ja tulevaisuutta. Voivatko esimerkiksi graffitit olla ITE-taidetta, jos tekijä on itseoppinut ja tekeminen on vahvasti sidoksissa hänen elämäntapaansa? Kun nykykansa asuu kaupungeissa, eikö se väistämättä heijastu aikalaiskansantaiteeseen, jota ITEkin edustaa? Tämä rajankäynti on aihe, johon varmasti palaamme hankkeen edetessä.

Vanha Tulitikkutehdas Facebookissa