VISIT ITE! – nykykansantaiteen matkailullisia mahdollisuuksia luodataan Päijänteeltä Tornionjoelle 

Uutiset

Karviassa, Lapinlahdella, Pellossa ja Padasjoella pohditaan keväällä 2022, kuinka ITE-taiteen avulla voisi luoda lumoa kuntien matkailutarjontaan. VISIT ITE -projektissa verkostoidutaan, tehdään yhteiskehitystyötä, kokeillaan ja jaetaan ideoita.

Kuvassa lapinlahtelaisen Vuoden ITE-taiteilijan Romurinsessan Trumppiili. Kuva Mari Kekäläinen / ITE Pohjois-Savossa -hanke

ITE-taiteesta virtaa matkailuun

VISIT ITE -projektin kokoonkutsujana on Maaseudun Sivistysliitto, jonka työ ITE-taiteen parissa on kestänyt jo reilut 20 vuotta. Näiden vuosikymmenten aikana itseoppineiden suomalaisten nykykansantaiteilijoiden taide on noussut arvostetuksi ja kansainvälisesti tunnetuksi ilmiöksi, ja uusia taiteen tekijöitä ja taidekohteita on löydetty kartoituksissa halki Suomen. Nyt on alkanut ensimmäinen kokonaan matkailuun keskittyvä valtakunnallinen ITE-projekti.

Mukana on innokkaita matkailun ja kulttuurin kehittäjiä sekä kunnista että kolmannelta sektorilta. Verkostoon on toivotettu tervetulleeksi myös matkailualan palveluntarjoajat ja viestinnän ammattilaiset. Kaikkia yhdistää näkemys ITE-taiteen potentiaalista ja merkityksestä.

Paikalliskulttuuri kulttuurimatkailun ytimessä

Kulttuurimatkailu on paikalliseen kulttuuriin ja paikan henkeen keskittyvää elämyksellistä ja osallistuvaa matkailua. Paikalliskulttuuria edustavat rakennettu ja rakentamaton ympäristö sekä kaikki ihmisen aikaansaannokset, historialliset ja nykyiset. Ne voivat liittyä paitsi taiteeseen ja muuhun aineelliseen kulttuuriin, myös vaikkapa elämäntapaan tai elinkeinoihin.

Paikalliskulttuuri on tärkeä ihmisten identiteetin rakennuspalikka. Kun oma identiteetti on vahva, kasvaa myös ymmärrys ja arvostus muita kulttuureja kohtaan.  Paikalliskulttuurin saavutettavaksi tekeminen kulttuurimatkailun keinoin tuo kohteille ja palveluille uusia yleisöjä ja käyttäjiä ja antaa matkailijoille uudenlaisia elämyksiä. Kasvava kysyntä lisää alueen elinvoimaa.

Kulttuurimatkailutuotteessa keskiössä on kulttuurinen sisältö: taide, kulttuuriperintö (aineeton tai aineellinen), kulttuuriympäristö, festivaali, paikallinen ruoka, suomalainen elämäntapa.

Susanna Markkola, Visit Finlandin Culture Finland -ohjelmapäällikkö

Kulttuurimatkailu kärkihankkeena

Alkaneen työn mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Rahoituksen tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti elvyttää luovia ja kulttuurialoja pandemian aikana ja sen jälkeen.

Viime vuosina on työn alla ollut myös kansallinen kulttuurimatkailun kehittämisen tiekartta, joka julkaistaan lähiaikoina. Valmisteleva työ on osoittanut, että Suomi voitaisiin tulevaisuudessa tuntea maailmalla monimuotoisesta kulttuurista, johon matkailija pääsee tutustumaan vastuullisesti ja kestävästi sujuvien digitaalisten palvelupolkujen kautta.  Keinona tähän nähdään mm. kulttuuri- ja luontokohteiden yhteistyön vahvistaminen, ja tärkeimpinä kehittämistoimina verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen ja markkinoinnin, näkyvyyden ja saatavuuden kehittäminen. Samat päämäärät on kirjattu myös VISIT ITE -projektin tavoitteisiin.

Kulttuurisisältöinen matkailutuote rakentuu verkostoissa, paikallistoimijoiden yhteistyönä.

Kulttuurimatkailun tuotesuositukset, julk. Visit Finland, 2021

VISIT ITE -tavoitteet

ITE-taiteella on monia ainutlaatuisia piirteitä. Persoonallisten itseoppineiden taiteilijoiden tuotanto on helposti lähestyttävää ja puhuttelee monenlaisia kohderyhmiä. VISIT ITE-yhteistyöverkoston alueilla tunnistetaan itseoppineiden taiteilijoiden tuotannon arvo, ja lisävirtaa haetaan nyt yhteistyöllä ajankohtaisiin hankkeisiin liittyen.

Tuorein valmistunut ITE-kartoitus on nostanut Padasjoen Päijät-Hämeen ITE-helmeksi, ja kunnassa pohditaan nyt paikallisten kohteiden saavutettavuuden parantamista. Lapinlahden kuntaan Pohjois-Savossa kohdistuu valtakunnallista kiinnostusta vuoden 2022 ITE-taiteilijan Romurinsessan myötä. Satakuntalaisen Karvian matkailubrändissä näkyy jo nyt villi ja persoonallinen paikallinen luovuus ja taiteiden reitin varrella olevia kohteita halutaan kehittää yhä matkailijalähtöisemmiksi. Pellon kunnassa Tornionjokilaaksossa taas kiinnostaa Juha Käkelän kuratoiman puunveistotaiteen tuominen mukaan alueen kalastuskulttuuriin ja -matkailuun tapahtumallisin keinoin, osana Kojamon kiusaus -kalastustapahtumaa.

VISIT ITE-projektia ohjaa visio tulevaisuudesta, jossa ainutlaatuiset ITE-kohteet ja tapahtumat ovat elävä osa kuntien omaleimaista ja houkuttelevaa matkailutarjontaa. Tähän tulevaisuuteen päästään pitkäjänteisellä kohteiden, palveluiden ja verkostojen kehittämisellä. 

LISÄTIETOJA:
Paula Susitaival, VISIT ITE -hankkeen koordinaattori
paula.susitaival(at)msl.fi
puh. 040 661 6292